Αρχική › Ιστορικό › Για τον Ιατρό και το Νοσηλευτή › Για τον Πολίτη › Υπηρεσίες Νοσοκομείου › Προκηρύξεις › Βιβλιοθήκη › ΕπικοινωνίαClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
Menu Πλοήγησης
Για τον Πολίτη
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
Επικοινωνία
Δικαιώματα / Υποχρεώσεις
Διαδικασία Εισαγωγής
Εργαστηριακές Εξετάσεις
• Αγγειολογικό Εργαστήριο - Δ' Παθολογική
• Αγγειολογικό Εργαστήριο - Μονάδα Έρευνας
• Αιματολογικό Εργαστήριο
• Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο
• Ακτινολογικό Εργαστήριο
• Ανοσολογικό Εργαστήριο
• Αξονικός Τομογράφος
• Βιοχημικό Εργαστήριο
• Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο
• Γναθοχειρουργικό Εργαστήριο
• Δερματολογικό Εργαστήριο
• Εργαστήριο Κυτταρογενετικής
• Εργαστήριο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
• Εργαστήριο Πορφυρινών Μολύβδου
• Εργοσπιρομετρικό Εργαστήριο (ΚΕΘ)
• Καρδιολογικό (ΚΕΘ)
• Καρδιολογικό Εργαστήριο
• Κυτταρολογικό Εργαστήριο
• Λεμφωμάτων - Αιματολογικό
• Λεμφωμάτων - Μοριακής Βιολογίας
• Μικροβιολογικό Εργαστήριο
• Μονάδα Έρευνας
• Νευρολογικό Εργαστήριο
• Νεφρολογικό Εργαστήριο
• Νεφροπαθολογο ανατομικό
• Οδοντιατρικό Εργαστήριο
• Ορθοπεδικό Εργαστήριο
• Ορμονολογικό Εργαστήριο
• Ουρολογικό Εργαστήριο
• Οφθαλμολογικό Εργαστήριο
• Παθολοανατομικό Εργαστήριο
• Πλαστική Χειρουργική
• Πνευμολογικό Εργαστήριο
• Ραδιοϊσότοπα Πυρηνική Ιατρική
• Ρευματολογικό Εργαστήριο
• Τμήμα Αιμοδοσίας
• Χειρουργικό Εργαστήριο
• ΩΡΛ Εργαστήριο
Πρωινά Ιατρεία
Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείου
Αναζήτηση Ιατρών
Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά
Αναζήτηση

 
 

 

Home : Για τον Πολίτη : Εργαστηριακές Εξετάσεις : • Μονάδα Έρευνας

Μονάδα Έρευνας

 

                       
                       
       

 

 • VCAM ΜΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
   
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ( ΙΑΑ )
   
 • E - SELECTIN
   
 • ΔΙΑΧΥΣΗ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
   
 • ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ PCR
   
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΕΛΟΜΕΡΙΔΙΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ
   
 • ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΜΕ PCR & ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΒΑΣΕΩΝ (SEQUENCING )
   
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ DNA SEQUENCING
   
 • PAI - I
   
 • ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
   
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΑ - 2ic
   
 • ΠΗΚΤΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
   
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΤΑΘΟΥΣ Hb
   
 • ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΟΧΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
   
 • ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
   
 • ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
   
 • ΡΤ ( ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ )
   
 • IL - 6 ΟΡΟΥ
   
 • IL - I ΟΡΟΥ
   
 • ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΗΣH ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ ΟΓΚΟΥ
   
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ GAD 65
   
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ
   
 • ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΗΒ ( ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΧΡΩΣΗ )
   
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ ΟΡΟΥ
   
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ Ή ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
   
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
   
 • ΩΣΜΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ
   
 • ΠΛΗΡΗΣ ΠΗΚΤΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ( P.T , aPTT, TT, FIB )
   
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ Ή ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΠ
   
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ VLDL
   
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
   
 • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΥ
   
 • ΤΤ ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
   
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΛΕΥΚΩΝ
   
 • ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟ ΜΕΤΑ ΒΡΟΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ(Χ2)
   
 • ΕΚΛΕΙΣΤΑ ΗΒΗ
   
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
   
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
   
 • ΠΡΩΤΕΙΝΗ C
   
 • ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ( Ή ΧΡΟΝΟΣ QUICK Ή ΡΤ )
   
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ
   
 • ΠΥΡΟΣΤΑΦΙΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ( SGPT )
   
 • ΓΑΣΤΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
   
 • ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
   
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
   
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
   
 • ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΛΕΥΚΩΝ (Α.Ρ.)
   
 • BCR - ABL ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
   
 • ΛΙΠΙΔΙΑ
   
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ
   
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON WILLEBRAND
   
 • 14 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ
   
 • ΤΕΧΝΙΚΗ APAAP
   
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ LDL
   
 • ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΣΤΕΡΑΣΗ ΛΕΥΚΩΝ (N.S.E.)
   
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgA
   
 • ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΥΣ ( F.D.P. )
   
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΗΒ
   
 • ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ ΟΓΚΟΥ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ (Χ2) -
   
 • ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ ΟΓΚΟΥ
   
 • ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ
   
 • ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ ( ΤΤ )
   
 • ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ ( aPTT )
   
 • ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ -( REBREATHING)
   
 • ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗ ΙΙΙ
   
 • ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
   
 • ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
   
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΡΟΠΟΡΦΥΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΠΟΡΦΥΡΙΝΗΣ ΟΥΡΩΝ
   
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΒΨ
   
 • ΑΜΜΕΣΗ COOMBS
   
 • ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ ( ΔΕΚ )
   
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ
   
 • ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
   
 • ΓΛΟΥΚΑΓΟΝΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
   
 • ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΙΤΙΝΕΣ
   
 • ΟΥΡΙΑ
   
 • ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ
   
 • ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗ
   
 • Α2 ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗ
   
 • ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟ
   
 • C- ΠΕΠΤΙΔΙΟ
   
 • ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΟΡΟΥ
   
 • ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑ ( ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΙΝΗ Ή ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΥΕΛΟΥ, ΠΑΝΤΑ ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ )
   
 • ΟΞΑΛΟΞΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ( SGOT )
   
 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ NATSON - SCHWARTZ
   
 • PECAM ΜΟΡΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
   
 • ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ - Fe
   
 • ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΛΥΣΕΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
   
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ HDL
   
 • ΔΟΚΙΜΑΣΙ ΗΑΜ
   
 • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
   
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
   
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (TIBC)
   
 • ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ( IgA, IgG. IgM )
   
 • TRIPLEX ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ
   
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΦΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟΥ ΟΥΡΩΝ
   
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
   
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
   
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΗΒ
   
 • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΥ, ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΑΣΚΗΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
   
 • TNFa ΟΡΟΥ
   
 • TRIPLEX ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
   
 • ΓΛΥΚΟΖΗ
   
 • ΚΥΤΑΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ ΜΥΕΛΟΥ
   
 • ΔΙΑΧΥΣΗ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
   
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ο2- (Ο2 PH)
   
 • ΕΝΔΟΘΗΛΙΝΗ - Ι
   
 • ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ HDL - LDL - VLDL
   
 • ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ (PER)
   
 • ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ (PAS)
   
 • TEST ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
   
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
   
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ( HbAIC )
   
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ( ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ ΗΒ ΚΑΙ ΟΣΜΩΤΙΚΗ ΑΠΙΣΤ. ΕΡΥΘΡΩΝ
   
 • ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ
   
 • γ- GT
   
 • CLEARANCE ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM
   
 • ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ
   
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
   
 • ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΡΟΥ
   
 • ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΕΣ
   
 • ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Η
   
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΜΕΣΗ
   
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
   
 • ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ F
   
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
   
 • ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
   
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG
   
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
   
   

  

Αγγειολογικό Εργαστήριο - Δ' Παθολογική Αγγειολογικό Εργαστήριο - Μονάδα Έρευνας Αιματολογικό Εργαστήριο Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο
Ακτινολογικό Εργαστήριο Ανοσολογικό Εργαστήριο Αξονικός Τομογράφος Βιοχημικό Εργαστήριο
Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο Γναθοχειρουργικό Εργαστήριο Δερματολογικό Εργαστήριο Εργαστήριο Κυτταρογενετικής
Εργαστήριο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας Εργαστήριο Πορφυρινών Μολύβδου Εργοσπιρομετρικό Εργαστήριο (ΚΕΘ) Καρδιολογικό (ΚΕΘ)
Καρδιολογικό Εργαστήριο Κυτταρολογικό Εργαστήριο Λεμφωμάτων - Αιματολογικό Λεμφωμάτων - Μοριακής Βιολογίας
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Μονάδα Έρευνας Νευρολογικό Εργαστήριο Νεφρολογικό Εργαστήριο
Οδοντιατρικό Εργαστήριο Ορθοπεδικό Εργαστήριο Ορμονολογικό Εργαστήριο Ουρολογικό Εργαστήριο
Οφθαλμολογικό Εργαστήριο Παθολοανατομικό Εργαστήριο Πλαστική Χειρουργική Πλαστική Χειρουργική
Πνευμολογικό Εργαστήριο Ραδιοϊσότοπα Πυρηνική Ιατρική Ρευματολογικό Εργαστήριο Τμήμα Αιμοδοσίας
Χειρουργικό Εργαστήριο ΩΡΛ Εργαστήριο    

 

Bookmark and Share
Πληροφορίες

  
Νέα - Ανακοινώσεις
  Γενικές Εφημερίες 2016
Προσωπικό Εφημερίας

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία

 


ΧΑΡΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

© 2016 - Νοσοκομείο Ευαγγελισμός (Evaggelismos Hospital)

Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ. Τηλ. Κέντρο: 213 - 2041000, Γενική Γραμματεία: 213 – 2041201

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol Online Marketing