Αρχική › Ιστορικό › Για τον Ιατρό και το Νοσηλευτή › Για τον Πολίτη › Υπηρεσίες Νοσοκομείου › Προκηρύξεις › Βιβλιοθήκη › ΕπικοινωνίαClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
Menu Πλοήγησης
Για τον Πολίτη
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
Επικοινωνία
Δικαιώματα / Υποχρεώσεις
Διαδικασία Εισαγωγής
Εργαστηριακές Εξετάσεις
• Αγγειολογικό Εργαστήριο - Δ' Παθολογική
• Αγγειολογικό Εργαστήριο - Μονάδα Έρευνας
• Αιματολογικό Εργαστήριο
• Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο
• Ακτινολογικό Εργαστήριο
• Ανοσολογικό Εργαστήριο
• Αξονικός Τομογράφος
• Βιοχημικό Εργαστήριο
• Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο
• Γναθοχειρουργικό Εργαστήριο
• Δερματολογικό Εργαστήριο
• Εργαστήριο Κυτταρογενετικής
• Εργαστήριο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
• Εργαστήριο Πορφυρινών Μολύβδου
• Εργοσπιρομετρικό Εργαστήριο (ΚΕΘ)
• Καρδιολογικό (ΚΕΘ)
• Καρδιολογικό Εργαστήριο
• Κυτταρολογικό Εργαστήριο
• Λεμφωμάτων - Αιματολογικό
• Λεμφωμάτων - Μοριακής Βιολογίας
• Μικροβιολογικό Εργαστήριο
• Μονάδα Έρευνας
• Νευρολογικό Εργαστήριο
• Νεφρολογικό Εργαστήριο
• Νεφροπαθολογο ανατομικό
• Οδοντιατρικό Εργαστήριο
• Ορθοπεδικό Εργαστήριο
• Ορμονολογικό Εργαστήριο
• Ουρολογικό Εργαστήριο
• Οφθαλμολογικό Εργαστήριο
• Παθολοανατομικό Εργαστήριο
• Πλαστική Χειρουργική
• Πνευμολογικό Εργαστήριο
• Ραδιοϊσότοπα Πυρηνική Ιατρική
• Ρευματολογικό Εργαστήριο
• Τμήμα Αιμοδοσίας
• Χειρουργικό Εργαστήριο
• ΩΡΛ Εργαστήριο
Πρωινά Ιατρεία
Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείου
Αναζήτηση Ιατρών
Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά
Αναζήτηση

 
 

 

Home : Για τον Πολίτη : Εργαστηριακές Εξετάσεις : • Βιοχημικό Εργαστήριο

Βιοχημικό Εργαστήριο

  

                       
                       
       

 

 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Β
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ DIAZEPAM (STEDON,TESOLID,ATARVITON,APOLLONSET) ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ IMIPRAMINE ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ Certican (Everolimus)-
   
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΟΛΙΘΟΥ ΧΗΜΙΚΗ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ CLONAZEPAM (RIVOTRIL)-
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ PRAZEPAM (CENTRAC) ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
   
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΜΕΣΗ
   
 • ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ MIDAZOLAM (DORMICUM) ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
   
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΥΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ NORTRIPTYLINE (NORTRILEN) ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ (GARDENAL,LUMIDROPS,DIPHENAL,MALLIACID,KANEURON)
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΙΝΥΤΑΙΝΗ - (Φ.Ε.Κ. σελ. 46 &33)
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ (Φ.Ε.Κ.σελ.38) (ASPIRIN, SALOSPIR, UPSALGIN)
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ CYFRA 21.1
   
 • ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ ( LDH )
   
 • ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ ΦΑΙΝΥΤΟΙΝΗΣ (EPANUTIN,DIPHENAL,DILANTIL) - (Φ.Ε.Κ. σελ. 46 &33)
   
 • ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ AMITRIPTYLINE (MAXIVALET,SAROTEN,MINITRAN) ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ
   
 • Β12 (ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗ) Φ.Ε.Κ. σελ 13 &79
   
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ GARDENAL ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ TPS
   
 • 25-OH ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ PSA ΕΛΕΥΘΕΡΟ
   
 • F2a - ΙΣΟΠΡΟΣΤΑΝΙΟ
   
 • B - cross - laps - (CTX)
   
 • ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΟΞΙΝΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ - (Φ.Ε.Κ. σελ. 22 &243-&σελ.47 &35)
   
 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΝΥ
   
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (Να,Κ ) ΟΡΟΥ
   
 • Ζη - ΠΡΩΤΟΠΟΡΦΥΡΙΝΗ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ NETRAMYCIN
   
 • ΠΟΡΦΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ
   
 • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ( ΑΡΓΙΛΙΟ ) ΟΡΟΥ
   
 • γGT - (Φ.Ε.Κ. σελ. 22 &206)
   
 • ΧΛΩΡΙΟ ΟΡΟΥ
   
 • ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ)
   
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
   
 • CRP ΟΡΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟ
   
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ
   
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL
   
 • ΧΛΩΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ
   
 • ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ -
   
 • ΚΑΛΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (Να,Κ) ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΕΠΙΠΕΔΑ DEPAKIN
   
 • ΜΥΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
   
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ
   
 • ΝΑΤΡΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ
   
 • ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ CA 72-4 - (Φ.Ε.Κ. σελ. 47 &55)
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ β2 - ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
   
 • ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ SCC
   
 • ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Lp(a)
   
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΡΟΥ
   
 • ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΚΡΕΑΤΙΝΟ-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ-ΚΙΝΑΣΗ (CK,CPK)
   
 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΡΟΥ
   
 • ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ
   
 • ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΟΥΡΙΑ
   
 • ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΚΟΠΡΟΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΟΥΡΟΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ - ΟΥΡΩΝ
   
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΝΖΥΜΟ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (SACE)
   
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΓΟΞΙΝΗ (DIGOXIN,LANOXIN,LANITOP) - (Φ.Ε.Κ. σελ. 57 &18)
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΘΕΟΦΥΛΛΙΝΗ (THEODUR,AEROLAT,ABERTEN,NOVAPHYLLINE,CHOLEDYL)
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΚΕΤΑΜΙΝΟΦΑΙΝΗ-ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ (ALGON,APOTEL,DEPON,LONARID ΑΠΛΟ, DOLAL,TYLENOL,DALMINETTE)
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ (DEPAKINE)
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ CA-125 - (Φ.Ε.Κ. σελ. 47 &53)
   
 • ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ CLEARANCE ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ (EMTHEXATE,METHOTREXATE,METHOBLASTIN)
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ PSA ΕΛΕΥΘΕΡΟ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ (TEGRETOL)
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ PSA ΣΧΕΣΗ ΟΛΙΚΟΥ / ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΙΘΙΟ (MILITHIN,LITHIOFOR) - (Φ.Ε.Κ. σελ. 20 &141)
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ TPA ΠΟΛΥΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΙΣΤΩΝ
   
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ ( ΓΛΥΚΟΖΗ )
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ CA-15.3 - (Φ.Ε.Κ. σελ. 46 &32)
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ S - 100
   
 • ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ - (Φ.Ε.Κ. σελ. 21 &169)
   
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ - (Φ.Ε.Κ. σελ. 18 &48)
   
 • ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ P (ALT, SGPT) - (Φ.Ε.Κ. σελ. 21 &156)
   
 • ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ Ο (AST,SGOT ) - (Φ.Ε.Κ. σελ. 21 &156)
   
 • ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
   
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΩΝ ( ΓΛΥΚΟΖΗ ) -
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΙΜΙΔΟΝΗ (MYSOLIN)
   
 • ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ - (Φ.Ε.Κ. σελ. 18 &48)
   
 • ΜΕΛΑΝΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
   
 • δ- ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ
   
 • α1 ΑΝΤΙΘΡΥΨΙΝΗ ΟΡΟΥ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ (SANDIMNUN.NEORAL)
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ AFP - (Φ.Ε.Κ. σελ. 22 &238)
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ
   
 • ΝΤ proBNP
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ CA-19.9 - (Φ.Ε.Κ. σελ. 47 &54)
   
 • ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ NSE - (Φ.Ε.Κ. σελ. 48 &57)
   
 • ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ APRAZOLAM (SATURNIL,XANAX) ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΡΟΓΚΡΑΦ ή ΤΑΚΡΟΛΙΜΟΥΣ
   
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ - (Φ.Ε.Κ. σελ. 17 &XI 2)
   
 • ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΟΛΙΚΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
   
 • ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ
   
 • ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ Α
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ CHLORIMIPRAMINE (ANAFRANIL) ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ
   
 • ΑΜΜΩΝΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
   
 • ΤΡΙΓΥΚΕΡΙΔΙΑ - (Φ.Ε.Κ. σελ. 20 &134)
   
 • ΦΑΡΜΑΚΟ DESIPRAMINE (ANAFRANIL) ΤΡΙΚΥΚΛΙΚΑ
   
 • ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ CEA - (Φ.Ε.Κ. σελ. 22 &212)
   
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ
   
 • ΔΕΙΚΤΗΣ PSA ΟΛΙΚΟ - (Φ.Ε.Κ. σελ. 48 &59)
   
 • ΣΑΚΧΑΡΟ ΕΝΥ
   
 • ΦΑΡΜΑΚΑ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕΣ
   
 • ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΩΝ ΑΤΟΜ. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
   
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL
   
 • ΧΑΛΚΟΣ ΟΡΟΥ ΑΤΟΜ. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
   
 • ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ ΟΡΟΥ - (Φ.Ε.Κ. σελ. 47 &38)
   
 • 4 - ΥΔΡΟΞΥΝΟΝΕΝΑΛΗ
   
 • ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HBAiC)
   
 • Β12 - ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ (Φ.Ε.Κ. σελ 13 &79, σελ.36)
   
 • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
   
 • ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
   
 • ΟΥΡΙΑΣ CLEARANCE
   
 • ΚΛΑΣΜΑ ΜΒ ΚΡΕΣΤΙΝΟΚΙΝΑΣΗΣ (CK-MB)
   
   

  

Αγγειολογικό Εργαστήριο - Δ' Παθολογική Αγγειολογικό Εργαστήριο - Μονάδα Έρευνας Αιματολογικό Εργαστήριο Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο
Ακτινολογικό Εργαστήριο Ανοσολογικό Εργαστήριο Αξονικός Τομογράφος Βιοχημικό Εργαστήριο
Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο Γναθοχειρουργικό Εργαστήριο Δερματολογικό Εργαστήριο Εργαστήριο Κυτταρογενετικής
Εργαστήριο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας Εργαστήριο Πορφυρινών Μολύβδου Εργοσπιρομετρικό Εργαστήριο (ΚΕΘ) Καρδιολογικό (ΚΕΘ)
Καρδιολογικό Εργαστήριο Κυτταρολογικό Εργαστήριο Λεμφωμάτων - Αιματολογικό Λεμφωμάτων - Μοριακής Βιολογίας
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Μονάδα Έρευνας Νευρολογικό Εργαστήριο Νεφρολογικό Εργαστήριο
Οδοντιατρικό Εργαστήριο Ορθοπεδικό Εργαστήριο Ορμονολογικό Εργαστήριο Ουρολογικό Εργαστήριο
Οφθαλμολογικό Εργαστήριο Παθολοανατομικό Εργαστήριο Πλαστική Χειρουργική Πλαστική Χειρουργική
Πνευμολογικό Εργαστήριο Ραδιοϊσότοπα Πυρηνική Ιατρική Ρευματολογικό Εργαστήριο Τμήμα Αιμοδοσίας
Χειρουργικό Εργαστήριο ΩΡΛ Εργαστήριο    

 

Bookmark and Share
Πληροφορίες

  
Νέα - Ανακοινώσεις
  Γενικές Εφημερίες 2016
Προσωπικό Εφημερίας

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία

 


ΧΑΡΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

© 2016 - Νοσοκομείο Ευαγγελισμός (Evaggelismos Hospital)

Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ. Τηλ. Κέντρο: 213 - 2041000, Γενική Γραμματεία: 213 – 2041201

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol Online Marketing