Αρχική › Ιστορικό › Για τον Ιατρό και το Νοσηλευτή › Για τον Πολίτη › Υπηρεσίες Νοσοκομείου › Προκηρύξεις › Βιβλιοθήκη › ΕπικοινωνίαClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
Menu Πλοήγησης
Για τον Πολίτη
Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη
Επικοινωνία
Δικαιώματα / Υποχρεώσεις
Διαδικασία Εισαγωγής
Εργαστηριακές Εξετάσεις
• Αγγειολογικό Εργαστήριο - Δ' Παθολογική
• Αγγειολογικό Εργαστήριο - Μονάδα Έρευνας
• Αιματολογικό Εργαστήριο
• Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο
• Ακτινολογικό Εργαστήριο
• Ανοσολογικό Εργαστήριο
• Αξονικός Τομογράφος
• Βιοχημικό Εργαστήριο
• Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο
• Γναθοχειρουργικό Εργαστήριο
• Δερματολογικό Εργαστήριο
• Εργαστήριο Κυτταρογενετικής
• Εργαστήριο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας
• Εργαστήριο Πορφυρινών Μολύβδου
• Εργοσπιρομετρικό Εργαστήριο (ΚΕΘ)
• Καρδιολογικό (ΚΕΘ)
• Καρδιολογικό Εργαστήριο
• Κυτταρολογικό Εργαστήριο
• Λεμφωμάτων - Αιματολογικό
• Λεμφωμάτων - Μοριακής Βιολογίας
• Μικροβιολογικό Εργαστήριο
• Μονάδα Έρευνας
• Νευρολογικό Εργαστήριο
• Νεφρολογικό Εργαστήριο
• Νεφροπαθολογο ανατομικό
• Οδοντιατρικό Εργαστήριο
• Ορθοπεδικό Εργαστήριο
• Ορμονολογικό Εργαστήριο
• Ουρολογικό Εργαστήριο
• Οφθαλμολογικό Εργαστήριο
• Παθολοανατομικό Εργαστήριο
• Πλαστική Χειρουργική
• Πνευμολογικό Εργαστήριο
• Ραδιοϊσότοπα Πυρηνική Ιατρική
• Ρευματολογικό Εργαστήριο
• Τμήμα Αιμοδοσίας
• Χειρουργικό Εργαστήριο
• ΩΡΛ Εργαστήριο
Πρωινά Ιατρεία
Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείου
Αναζήτηση Ιατρών
Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά
Αναζήτηση

 
 

 

Home : Για τον Πολίτη : Εργαστηριακές Εξετάσεις : • Ανοσολογικό Εργαστήριο

Ανοσολογικό Εργαστήριο

 

                       
                       
       

 

 • C3
   
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΣΜΟΓΛΕΙΝΗΣ
   
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgE ποσοτικός
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgG
   
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ 25 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ
   
 • ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ)
   
 • ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ IgG1
   
 • IgM ENY
   
 • ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ IgG2
   
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgM
   
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ ΟΡΟΥ
   
 • ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΚΑΣΤΗ - (Φ.Ε.Κ. σελ. 4)
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ANCA (PANCA + CANCA)
   
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA-DR,DQ,DRw ΜΕ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
   
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙ Α ΡΟΗΣ
   
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgA ποσοτικός
   
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΑΙΜΑΤΟΣ, ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ , ΒΙΟΛΟΓ. ΥΓΡΩΝ, ΜΕ ΚΥΤΤΑΡ. ΡΟΗΣ ( ΜΟΝΟΚΛΩΝ. ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ) ΑΝΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ
   
 • ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ IgG4
   
 • ΑΝΤΙ-ScI 70
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΓΛΙΑΔΙΝΗΣ IgG
   
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG ποσοτικός
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΚΡΟΣ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
   
 • ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ
   
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ HCV-RNA
   
 • ΑΝΤΙ-JoI
   
 • ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ ΚΡΥΟΙΖΗΜΑΤΟΣ (ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ)
   
 • ALB ENY
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
   
 • α2 ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΕΝΥ
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΙΣΤΟΝΩΝ
   
 • β2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΡΟΥ
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΡΙΒΟΣΩΜΙΚΟΥ Ρ
   
 • C4
   
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ 10 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ
   
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA-ΤΑΞΗΣ ΙΙ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΑΝΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ)
   
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ 20 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ
   
 • ΑΝΤΙ-LKM
   
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΤΡΟΥΛΙΝΗΣ (CCP)
   
 • PCR ΓΙΑ TCR
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΝΗΣΙΔΙΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
   
 • ΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ CH50
   
 • ΑΝΤΙ-SSA (Ro) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΡΙΝΗΣ (IgG, IgM) ΕΚΑΣΤΟ
   
 • CIq
   
 • ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
   
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΦΟΣΦΩΛΙΠΙΔΙΩΝ ΕΚΑΣΤΟ
   
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΡΥΟΙΖΗΜΑΤΟΣ
   
 • ΔΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ, ΤΕΤΑΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ, ΣΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ, ΠΡΩΤΕΑ, Candida, ΤΡΙΧΟΦΥΤΟΥ, TBC)
   
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgD ποσοτικός
   
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
   
 • CI Inhibitor
   
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΕΙΣ ΟΡΟΥ
   
 • ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
   
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΜΦΙΓΟΣ
   
 • ΑΝΤΙ-ΕΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (screening)
   
 • α1 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
   
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΜΕ ΜΙΤΟΓΟΝΑ, ΑΝΤΙΓΟΝΑ, α-CD3)
   
 • ΑΝΤΙ-ΜΡΟ
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΓΛΙΑΔΙΝΗΣ IgA
   
 • CRP ΠΟΣΟΤΙΚΟ
   
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ DNA ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ Τ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (TCR)
   
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ HLA-ΤΑΞΗΣ I (IgG, IgM ) ΕΚΑΣΤΟ
   
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA-A,B,Cw ΜΕ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
   
 • ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ
   
 • RA TEST
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΜΦΙΓΟΕΙΔΟΥΣ
   
 • ΑΝΤΙ-RNP ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
   
 • ΑΝΤΙ-ds DNA (RIA)
   
 • ΑΝΤΙ-SSB (La) ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
   
 • ΑΝΤΙ-Sm ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
 • IgG ΟΥΡΩΝ (IgA, IgM, IgD) ΕΚΑΣΤΗ
   
 • ΕΛΑΦΡΕΣ ΑΛΥΣΕΙΣ ΛΑΜΔΑ ΟΥΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
   
 • ΕΛΑΦΡΕΣ ΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΠΑ ΟΥΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
   
 • ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ)
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΙΧ. ΚΥΤΤ. ΣΤΟΜΑΧΟΥ (PCA)
   
 • ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA)
   
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA-ΤΑΞΗΣ I ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΑΝΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ)
   
 • ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HCV-RNA
   
 • β2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
   
 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ /BURST
   
 • ΑΝΤΙ-GBM
   
 • ΑΝΤΙ-PR3
   
 • ΑΛΛΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗΣ
   
 • ΥΠΟΤΑΞΕΙΣ IgG3
   
 • HLA B-27
   
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM ποσοτικός
   
 • ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ (ΑΜΑ)
   
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ 15 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ
   
 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ
   
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ASCA (ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΑ) (IgG, IgM) ΕΚΑΣΤΟ
   
 • PCR ΦΟΡΤΙΟ ΙΟΥ
   
 • ΕΛΑΦΡΕΣ ΑΛΥΣΕΙΣ ΛΑΜΔΑ
   
 • ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ
   
 • ΑΝΤΙ - β2GPI (IgM)
   
 • ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
   
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ COMB
   
 • ΕΛΑΦΡΕΣ ΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΠΑ
   
 • ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HBV-DNA
   
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ 40 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ
   
 • ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ 30 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ
   
 • IgA ENY
 • ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ HLA-ΤΑΞΗΣ Ι
   
 • ΑΝΤΙΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΔΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ACA)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
   
 • ΑΝΤΙ-tTG
 • ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HIV RNA ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
   
 • ΠΑΡΑΓΩΝ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
   
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ HLA-ΤΑΞΗΣ II (IgG, IgM) ΕΚΑΣΤΟ
   
 • ΑΝΤΙ-ΤΡΟ
   
 • ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ HLA-ΤΑΞΗΣ ΙΙ
   
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ DNA ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ Β ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (BCR)
   
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΥΚΛΕΟΣΩΜΑΤΟΣ
   
 • C5 -
   
 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D (VDR)
   
 • IgG ENY
   
 • ΑΝΤΙ-ds DNA (IF)
   
 • ΜΙΚΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (MLC) ΑΝΑ ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ
   
 • ΑΝΤΙ-β2GPI ( IgG)
   
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
   
 • ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ HCV
   

  

Αγγειολογικό Εργαστήριο - Δ' Παθολογική Αγγειολογικό Εργαστήριο - Μονάδα Έρευνας Αιματολογικό Εργαστήριο Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο
Ακτινολογικό Εργαστήριο Ανοσολογικό Εργαστήριο Αξονικός Τομογράφος Βιοχημικό Εργαστήριο
Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο Γναθοχειρουργικό Εργαστήριο Δερματολογικό Εργαστήριο Εργαστήριο Κυτταρογενετικής
Εργαστήριο Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας Εργαστήριο Πορφυρινών Μολύβδου Εργοσπιρομετρικό Εργαστήριο (ΚΕΘ) Καρδιολογικό (ΚΕΘ)
Καρδιολογικό Εργαστήριο Κυτταρολογικό Εργαστήριο Λεμφωμάτων - Αιματολογικό Λεμφωμάτων - Μοριακής Βιολογίας
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Μονάδα Έρευνας Νευρολογικό Εργαστήριο Νεφρολογικό Εργαστήριο
Οδοντιατρικό Εργαστήριο Ορθοπεδικό Εργαστήριο Ορμονολογικό Εργαστήριο Ουρολογικό Εργαστήριο
Οφθαλμολογικό Εργαστήριο Παθολοανατομικό Εργαστήριο Πλαστική Χειρουργική Πλαστική Χειρουργική
Πνευμολογικό Εργαστήριο Ραδιοϊσότοπα Πυρηνική Ιατρική Ρευματολογικό Εργαστήριο Τμήμα Αιμοδοσίας
Χειρουργικό Εργαστήριο ΩΡΛ Εργαστήριο    

 

Bookmark and Share
Πληροφορίες

  
Νέα - Ανακοινώσεις
  Γενικές Εφημερίες 2016
Προσωπικό Εφημερίας

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία

 


ΧΑΡΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

© 2016 - Νοσοκομείο Ευαγγελισμός (Evaggelismos Hospital)

Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ. Τηλ. Κέντρο: 213 - 2041000, Γενική Γραμματεία: 213 – 2041201

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol Online Marketing