Αρχική › Ιστορικό › Για τον Ιατρό και το Νοσηλευτή › Για τον Πολίτη › Υπηρεσίες Νοσοκομείου › Προκηρύξεις › Βιβλιοθήκη › ΕπικοινωνίαClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
Menu Πλοήγησης
Υπηρεσίες Νοσοκομείου
Οργανόγραμμα - Υπηρεσίες Νοσοκομείου
• Διοικητική Υπηρεσία
• Ιατρική Υπηρεσία
• Νοσηλευτική Υπηρεσία
• Τεχνική Υπηρεσία
Εκπαιδευτικοί Φορείς
Ιερός Ναός
Αναζήτηση

 
 

 

Home : Υπηρεσίες Νοσοκομείου : Οργανόγραμμα - Υπηρεσίες Νοσοκομείου : • Ιατρική Υπηρεσία : Οφθαλμολογική

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Συντονιστής Διευθυντής: Δρ. Λαμπρινάκης Ιωάννης Κ.
Προισταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:  
Επικοινωνία:  
Συντονιστής Διευθυντής:  2132041248
Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια
2132041278
Ιατρικό Προσωπικό: 2132041263
Νοσηλευτικό Προσωπικό:
2132041246
Εξωτερικά Ιατρεία:
2132041246
Ειδικό Τμήμα Αμφιβληστροειδούς: 2132041003
Ειδικό Τμήμα Γλαυκώματος: 2132041040
Fax:
2132041246
Email:
ofthalmos@evaggelismos-hosp.gr
Δραστηριότητες

Η Οφθαλμολογική Κλινική ιδρύθηκε το 1884 ενταγμένη εις την Α' Χειρουργική Κλινική της οποίας ο πρώτος Διευθυντής Ιούλιος Γαλβάνης ήτο και Οφθαλμίατρος. Μετεξελίχθη σε αυτόνομο Τμήμα τo 1923 επί Ανανία Γαβριηλίδη και απέκτησε αυτοτελή εξωτερικά ιατρεία. Κατά την μακροχρόνια πορεία της, η Κλινική είχε την τύχη να την λαμπρύνουν με την παρουσία τους στη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή προσωπικότητες όπως ο Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης, ο Ιωάννης Νικολακόπουλος, ο Μ. Πετρόχειλος, ο Γεράσιμος Παλλημέρης, ο Π. Διαμαντάκος και άλλοι.

Σήμερον το προσωπικό της Κλινικής αποτελείται από 6 Διευθυντές ΕΣΥ και έναν Επιμελητή Α', ενώ συγχρόνως εκπαιδεύει 13 ειδικευόμενους ιατρούς στην Οφθαλμολογία. Στο Οφθαλμολογικό Τμήμα λειτουργούν Κλινική Νοσηλείας, Εξωτερικά Ιατρεία και Ειδικά Τμήματα. Παράλληλα ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες των επειγόντων περιστατικών της Γενικής Εφημερίας.

1. Λειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων

Τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή για τα προγραμματισμένα και επείγοντα περιστατικά από 09:00 έως 14:00 εις το κτήριον Υψηλάντου 45-47 και εις την Υπομονάδα του Ευαγγελισμού, Πειραιώς 3 (πρώην Πολυκλινική).

2. Λειτουργία Ειδικών Τμημάτων

Τα Ειδικά Τμήματα εκάστη Τρίτη και Πέμπτη εις το κτήριον Υψηλάντου 45-47 και Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή εις το κτήριον Πειραιώς 3 αό 09:00 έως 14:00

α) Αμφιβληστροειδούς (βυθός, φλουραγγειογραφία, O.C.T)

β) Υπερηχογραφίας α και β

γ) U.B.M. Υπερηχογραφίας μόνο εις το κτήριον Πειραιώς 3

δ) Γλαυκώματος (οπτικά πεδία, παχυμετρία)

ε) Κερατοειδούς (φασματική ενδοθηλιοσκόπηση και μέτρηση, τομογραφία κερατοειδούς μόνον εις το κτήριον Υψηλάντου 45-47)

στ) Laser (Argon-Green-Yag) φωτοδυναμική αγωγή

ζ) Βιομετρίας

η) Ραγοειδής (ενδοφθάλμιων ή φλεγμονών οφθαλμού)

Όλες οι εξετάσεις των ασθενών γίνονται κατόπιν ραντεβού και για τα εξωτερικά ιατρεία και για τα ειδικά τμήματα.

3. Λειτουργία Χειρουργείων

Χειρουργικές επεμβάσεις Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή από ώρας 08:00 έως και 14:00 περίπου, εις το κτήριον Υψηλάντου 45-47, διαθέτοντας 6 κλίνες χειρουργικού χρόνου, και καθημερινώ από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρας 08:00 έως και 15:00 περίπου, στο κτήριον τησ Πειραιώς 3, διαθέτοντας 8 κλίνες χειρουργικού χρόνου.

Εκτελούμενες ενδοφθάλμιες άσηπτες επεμβάσεις

 • Καταρράκτης (φακοθρυψία, εξωπεριφακική, ενδοπεριφακική)
 • Γλαύκωμα (τραμπεκουλεκτομή, ένθεση βαλβίδων)
 • Υαλοειδεκτομή
 • Ενδουλοειδικές εγχύσεις

Εκτελούμενες εξωφθάλμιες άσηπτες επεμβάσεις

 • Βλεφαροπλαστική
 • Εκτρόπιον
 • Εντρόπιον
 • Πτερύγιον
 • Μορφώματα, όγκοι οφθαλμού-βλεφάρου
 • Botox θεραπευτικό

Εκτελούμενες σηπτικές επεμβάσεις

 • Χαλάζια
 • Κύστες

 Οι περισσότερες επεμβάσεις εκτελούνται με κάθε μορφή αναισθησίας (χρήση σταγόνων, τοπική καταστολή, γενική αναισθησία).  Ολοι οι ασθενείς, άσχετα από το είδος της χορηγούμενης αναισθησίας, με τις παρούσες συνθήκες, εξέρχονται του νοσοκομείου αυθημερόν. Εάν παραστεί βεβαίως ανάγκη διανυκτέρευσης, κάποιου χειρουργημένου ασθενούς, υφίσταται η δυνατότης περαιτέρω νοσηλείας του.

Παράλληλα με τη πρακτική εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών, πραγματοποιούνται μαθήματα και βιβλιογραφική ενημέρωση που απευθύνονται και στους ειδικεύμενους ιατρούς της Κλινικής, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκαπίδευσης. Οι Ομιλητές είναι είτε προσκεκλημένοι έγκριτοι Οφθαλμίατροι με πολυετή μεπειρία, είτε ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι ιατροί της Κλινικής. Σημαντικό επίσης έργο επιτελείται στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με την ενεργό συμμετοχή της Κλινικής σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια, Επιστημονικές Ημερίδες, Συμπόσια, Ερευνητικά Προγράμματα, Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις εργασιών. 

ΘΕΣΗ

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα του "Ευαγγελισμού" δραστηριοποιείται σε 2 χώρους:

 • Στο κτήριον Υψηλάντου 45-47 με εξωτερικά ιατρεία, Ειδικά Τμήματα (αρ. 5 & 7), χειρουργεία (3ος όροφος) και νοσηλεία (6ος όροφος)
 • Στο κτήριον Πειραιώς 3 (πρώην Πολυκλινική) με εξωτερικά ιατρεία (1ος όροφος), Ειδικά Τμήματα και Χειρουργεία (3ος όροφος) και νοσηλεία (5ος όροφος)
Bookmark and Share
Πληροφορίες

  
Νέα - Ανακοινώσεις
  Γενικές Εφημερίες 2016
Προσωπικό Εφημερίας

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία

 


ΧΑΡΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

© 2016 - Νοσοκομείο Ευαγγελισμός (Evaggelismos Hospital)

Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ. Τηλ. Κέντρο: 213 - 2041000, Γενική Γραμματεία: 213 – 2041201

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | Protocol Online Marketing