Οργανόγραμμα - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΠ. & ΑΣΘ ΡΕΥΜ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000