Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΛΟΙΠΑ)

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ & ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΕΝΑΡΞΗ:   15-06-2021

ΛΗΞΗ:       24-06-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ & ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

KALTEQ ΑΕ

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ Μ.Χ.

ΕΝΑΡΞΗ:   28-05-2021

ΛΗΞΗ:      11-06-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ Μ.Χ.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ (1ο)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ (2ο)

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΕΝΑΡΞΗ:   28-05-2021

ΛΗΞΗ:      11-06-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

Β΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

NEPHRODYNAMIC HELLAS AE

ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ

ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ARITI AE

MEDIPRIME SA

 

 

 

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ:   29-04-2021

ΛΗΞΗ:      08-05-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ-ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΛΗΞΗ:       20-04-2021

ΕΝΑΡΞΗ:   29-04-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ-ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ & ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΕΝΑΡΞΗ:   14-04-2021

ΛΗΞΗ:       23-04-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ & ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.)

 

ΕΝΑΡΞΗ:   01-04-2021

ΛΗΞΗ:      10-04-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.)

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΕΝΑΡΞΗ:   24-03-2021

ΛΗΞΗ:       02-04-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Υποκατηγορίες

Σελίδα 1 από 9

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000