ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε.Π.Ν.Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"
Υψηλάντου 45-47, 106 76 Αθήνα

Γραμματεία Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων, 6ος όροφος), τηλ. επικοινωνίας: 213-2041744, 213-2045102, e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com.

Η Επιστημονική Ένωση συνεχίζει και αυτό το ακαδημαϊκό έτος τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις της Τετάρτης και αναμένει την ενεργό συμμετοχή σας.
Η παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ενώσεως Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, σε όλες τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στους συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτάται, σε pdf, στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. στο site του Νοσοκομείου, μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης.

 

Τροποποιημένο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 - Εξ αναβολής - PDF

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2021 PDF

Λόγω της πανδημίας και της απαγόρευσης συνάθροισης πλέον των εννέα (9) ατόμων οι παρουσιάσεις των Κλινικών Περιπτώσεων από τις 07/10/2020 θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι πληροφορίες σύνδεσης για κάθε εκδήλωση θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όσους δηλώνουν συμμετοχή στη γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

- Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης: Επόμενη διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. στις 21-04-21 - PDF

Η διαδικτυακή εκπαιδευτική συνεδρία της 03-03-21 αναβάλλεται, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 - ΩΡΑ 17:30-19:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom: VIDEO 2 Κλινικών Περιπτώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom, από το Α' Παθολογικό Τμήμα και την Αιματολογική Κλινική-Λεμφωμάτων και Μ.Μ.Μ.Ο. Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός". Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 21-04-21 και ώρα 2μμ., αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Ε. Μπαλής, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Επεμβατικής Πνευμονολογίας, Πνευμονολογικό Τμήμα

Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Ε. Κοκκινάκης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κοιλιακό άλγος, ηπατοσπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια κοιλίας και πνευμονικά οζίδια σε 37 ετών ασθενή, Αφρικανικής καταγωγής»

Παρουσίαση: Μπαρέτα Ελένη, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Α’ Παθολογικό Τμήμα

Διαφορική Διάγνωση: Δούλου Σαραντία, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Ε’ Παθολογικό Τμήμα - ΜΕΛ

Σχολιασμός:

1. Παπαγιώργος Αναστάσιος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Α’ Παθολογικό Τμήμα

2. Παπακωνσταντίνου Ηλίας, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Παθολογικό Τμήμα

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Θ. Καρμίρης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση δευτεροπαθών οστικών εντοπίσεων σε ασθενή με ιστορικό λεμφώματος Hodgkin και συμπαγούς νεοπλάσματος»

Παρουσίαση: Σουραβλά Αικατερίνη, Ιατρός, Ειδικευόμενη στην Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μ.Μ.Ο.

Διαφορική Διάγνωση: Ασημακοπούλου Ναταλία, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Ογκολογικό Τμήμα

Σχολιασμός: Σουραβλά Αικατερίνη, Ιατρός, Ειδικευόμενη, Μπακίρη Μαρία, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μ.Μ.Ο.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 - ΩΡΑ 17:30-19:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom: VIDEO 2 Κλινικών Περιπτώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom από τα Καρδιολογικά Τμήματα Α' και Β', Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός". Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 31-03-21 και ώρα 2μμ., αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Σ. Μπούλια, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Πνευμονολογικό Τμήμα

Α’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Δ. Σταλίκας, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ταυτόχρονη αγγειοπλαστική επί χρονίας ολικής απόφραξης του προσθίου κατιόντα κλάδου και διαδερμική σύγκλειση συγγενούς επικοινωνίας μεταξύ προσθίου κατιόντα και πνευμονικής αρτηρίας»

Παρουσίαση: Λιόντου Αικατερίνη, Επικουρικός Ιατρός, Α’ Καρδιολογικό Τμήμα

Σχολιασμός: Σταλίκας Δημήτριος,Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Καρδιολογικό Τμήμα

 

Β’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Α. Σιδέρης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση οξείας μυοπερικαρδίτιδας»

Παρουσίαση - Διαφορική Διάγνωση: Παπακωνσταντίνου Παντελεήμων, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Β’ Καρδιολογικό Τμήμα

Σχολιασμός: Παπαδοπούλου Ηλέκτρα, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Καρδιολογικό Τμήμα

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 31-03-21 και ώρα 2μμ., αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 - ΩΡΑ 17:30-19:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom: VIDEO 2 Κλινικών Περιπτώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 23-03-21, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Θ. Κοντοπούλου, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ε’ Παθολογικό Τμήμα - ΜΕΛ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Μ. Βασλαματζής, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Δερματικό εξάνθημα σε ασθενή με πλακώδες καρκίνωμα πνεύμονα υπό συνδυασμένη χημειοανοσοθεραπεία»

Παρουσίαση - Διαφορική Διάγνωση: Καρκαλέτσος Γεώργιος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Ογκολογικό Τμήμα

Σχολιασμός:

1. Καραθανάση Βασιλική, Ιατρός, Ειδικευόμενη, Μαλούχου Αικατερίνη, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Δερματολογικό Τμήμα,

2. Τέγος Θεόδωρος, Επικουρικός Ιατρός, Βασλαματζής Μιχαήλ, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Ογκολογικό Τμήμα

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Γ. Μπουλμπασάκος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Άνδρας 70 ετών με αιμόπτυση, βρογχεκτασίες και ενδοβρογχική βλάβη»

Παρουσίαση: Γιαννίκος Γεώργιος,Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Πνευμονολογικό Τμήμα

Διαφορική Διάγνωση: Βλαχάκος Βασίλειος, Πνευμονολόγος, Σιγάλα Ιωάννα, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σχολιασμός: Γιαννίκος Γεώργιος, Ιατρός, Ειδικευόμενος, Χρυσού Γεωργία Ελένη, Επικουρικός Ιατρός, Πνευμονολογικό Τμήμα

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 23-03-21, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - ΩΡΑ 17:30-18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom: VIDEO Κλινικής Περίπτωσης

Η παρουσίαση του Ρευματολογικού Τμήματος αναβλήθηκε. Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης του Νευρολογικού Τμήματος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 23-02-21, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Π. Κουτσογιάννη, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Αιμοδοσίας

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Δ. Καράκαλος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Ασθενής 63 ετών με αιφνίδια εγκατάσταση διαταραχών λόγου και αδυναμίας δεξιών άκρων»

Παρουσίαση - Διαφορική Διάγνωση: Αυγέρης Νικόλαος, Ιατρός, Ειδικευόμενος, Γκουρμπαλή Βασιλική, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Νευρολογικό Τμήμα

Σχολιασμός: Δελλατόλα Μάρω, Ιατρός, Ειδικευόμενη στην Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μ.Μ.Ο.

 

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - ΩΡΑ 17:30-19:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom: VIDEO 2 Κλινικών Περιπτώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 02-02-21, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Δ. Μαγγανάς, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Δ' Χειρουργικού Τμήματος

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Β. Βουγάς, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Κακώσεις ουρητήρα στην ογκολογική χειρουργική»

Παρουσίαση: Ρεκούνα Κωνσταντίνα, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Α’ Χειρουργικό Τμήμα - Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων

Σχολιασμός:

1.   Κοντοθανάσης Δημήτριος,Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ουρολογικό Τμήμα,

2.   Βουγάς Βασίλειος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Α’ Χειρουργικού Τμήματος - Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων

 

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διευθυντής: Γ. Στυλιανίδης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Άνδρας με αδενοκαρκίνωμα καρδιοοισοφαγικής συμβολής και πλήρη αδυναμία σίτισης»

Παρουσίαση: Μπαρτζιώτας Δημήτριος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Β΄ Χειρουργικό Τμήμα

Σχολιασμός:

1.   Βουγάς Βασίλειος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Α’ Χειρουργικού Τμήματος - Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων,

2.   Αλεβιζόπουλος Νεκτάριος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Ογκολογικό Τμήμα,

3.   Μπουλούμπαση Ζωή, Διατροφολόγος, Τμήμα Κλινικής Διατροφής,

4.   Αθανασιάδη Καλλιόπη, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Καρδιοθωρακοχειρουργικό - Θωρακοχειρουργικό - Αγγειοχειρουργικό Τμήμα

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 02-02-21, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - ΩΡΑ 17:30-19:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom: VIDEO 2 Κλινικών Περριπτώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 26-01-21, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Μ. Μπακίρη, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μ.Μ.Ο.

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ε' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Β. Παπασταμόπουλος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Ασθενής ετών 84 με χρόνιες διάρροιες και υπογαμμασφαιριναιμία»
Παρουσίαση: Πρεμέτης Ηλίας, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Ε’ Παθολογικό Τμήμα

Διαφορική Διάγνωση - Σχολιασμός: Καραμπέκος Γεώργιος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα

 

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Β. Παπασταμόπουλος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ασθενής, οροθετικός, με παρατεινόμενο εμπύρετο και οξεία νευρολογική επιδείνωση»

Παρουσίαση: Παπαγιάννη Μαριάνθη, Ιατρός, Εξειδικευόμενη στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων

Διαφορική Διάγνωση:

1.   Τσίμπρης Γεώργιος, Ιατρός, Εξειδικευόμενος στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,

2.   Στακτοπούλου Μαρία, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Οφθαλμολογικό Τμήμα

Σχολιασμός:

1.   Γιαννικοπούλου Κωνσταντίνα, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Ε’ Παθολογικό Τμήμα,

2.   Παντικίδη Ελπίδα, Επικουρικός Ιατρός, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 26-01-21, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 17:30-18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom: VIDEO Κλινικής Περίπτωσης

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 15/12/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 16-12-20 (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Β. Σεβαστιανός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Γ’ Παθολογικού Τμήματος

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Μ. Βασλαματζής, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Ογκολογικού Τμήματος

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Άνδρας 64 ετών με βλάβη υπεζωκότα δεξιά και νεφρωσικό σύνδρομο»

Παρουσίαση: Φωλήνας Κωνσταντίνος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Ογκολογικό Τμήμα

Διαφορική διάγνωση: Σκόνδρα Χριστίνα Δανάη, Ιατρός,Ειδικευόμενη στο Νεφρολογικό Τμήμα

Σχολιασμός: Μ. Βασλαματζής, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Ογκολογικού Τμήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 15/12/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 17:30-19:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom: VIDEO 1ης Κλινικής Περίπτωσης - VIDEO 2ης Κλινικής Περίπτωσης

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 08/12/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Γ. Μαρακομιχελάκης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Δ’ Παθολογικού Τμήματος

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Συντονιστής Διευθυντής: Σ. Τσαγκαράκης
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Άνδρας 21 ετών με πολλαπλές ηπατικές βλάβες, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια και ιστορικό λήψης συμπληρωμάτων διατροφής»
Παρουσίαση: Διαμαντόπουλος Άρης, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων
Διαφορική Διάγνωση: Παναγόπουλος Φώτης, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Α’ Παθολογικό Τμήμα
Σχολιασμός:
1. Δατσέρης Ιωάννης,
Συντονιστής Διευθυντής του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής
2. Βασιλειάδη Δήμητρα-Αργυρώ, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων

 


2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Συντονιστής Διευθυντής: Γ. Μάντζαρης
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ασθενής με ηπατική ανεπάρκεια. Οι δυσκολίες στη διαφορική διαγνωστική»
Παρουσίαση: Γεωργιάδη Τερέζα, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Διαφορική Διάγνωση: Παναγόπουλος Χρήστος, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Γ’ Παθολογικό Τμήμα
Σχολιασμός:
1.Μάγκου Χριστίνα,
Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Παθολογοανατομικό Τμήμα,
2.Γεωργιάδη Τερέζα, Ιατρός, Ειδικευόμενη, Μελά Μαρία, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολογικό Τμήμα

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 08/12/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 17:30-19:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom: VIDEO 1ης Κλινικής Περίπτωσης - VIDEO 2ης Κλινικής Περίπτωσης

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 01/12/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Ν. Ρουκουνάκης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α’ Χειρουργικό Τμήμα - Μ.Μ.Ο.

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Υπεύθυνος: Ε. Παπαδόπουλος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με θέμα: «Η Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση και αποκατάσταση σε ασθενή 73 ετών με λοίμωξη αναπνευστικού COVID 19 με μακρά νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας»

Παρουσίαση - Διαφορική Διάγνωση: Ζερβάκης Δημήτριος, Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Α' Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση - Σχολιασμός: Κουβαράκος Αλέξανδρος, Φυσικοθεραπευτής, Γραφείο Φυσικοθεραπευτών
Σχολιασμός: Παπαδόπουλος Εμμανουήλ, Φυσικοθεραπευτής, Υπεύθυνος Γραφείου Φυσικοθεραπευτών2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Γ’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Σ. Καπίρης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με θέμα: «Ασθενής 56 ετών με μόρφωμα κεφαλής - σώματος - ουράς παγκρέατος και ιστορικό μυοτονικής δυστροφίας»

Παρουσίαση - Διαφορική Διάγνωση: Αλεβιζάκης Ιωάννης, Επικουρικός Ιατρός, Γ’ Χειρουργικό Τμήμα
Σχολιασμός:
1. Μαντέλου Αθηνά,
Ιατρός, Εξειδικευόμενη στην Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ,

2. Βασιλειάδη Δήμητρα Αργυρώ, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων,
3. Καπίρης Στυλιανός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Γ’ Χειρουργικού Τμήματος
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 01/12/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 17:30-19:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom: VIDEO 1ης Κλινικής Περίπτωσης - VIDEO 2ης Κλινικής Περίπτωσης

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 17/11/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Σ. Καπίρης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Γ’ Χειρουργικού Τμήματος

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Β. Βουγάς, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με θέμα: «Οξεία δύσπνοια σε γυναίκα μετά από μεταμόσχευση νεφρού»

Παρουσίαση: Τρακοσάρη Παρασκευή, Ιατρός Ειδικευόμενη στο Α’ Χειρουργικό Τμήμα - Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων
Διαφορική Διάγνωση: Βρεττού Χαρίκλεια, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σχολιασμός:
1. Παπαδοπουλου Ηλέκτρα,
Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Καρδιολογικό Τμήμα Α’ ,
2. Βουγάς Βασίλειος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Α’ Χειρουργικού Τμήματος - Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων

 

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Γ. Στυλιανίδης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με θέμα: «Αιμορραγία άνω πεπτικού σε ασθενή με παλαιά βαριατρική επέμβαση και οξέα εγκεφαλικά έμφρακτα»

Παρουσίαση: Γιάννος Γεώργιος, Ιατρός Ειδικευόμενος, Κατραλής Ιωάννης-Πέτρος, Χειρουργός, Β΄ Χειρουργικό Τμήμα
Σχολιασμός:
1.
Μανωλάκης Αναστάσιος, Επικουρικός Ιατρός, Γαστρεντερολογικό Τμήμα,
2. Λαπατσάνης Δημήτριος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Δ΄ Χειρουργικό Τμήμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 17/11/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 17:30-19:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom: VIDEO 1ης Κλινικής Περίπτωσης - VIDEO 2ης Κλινικής Περίπτωσης

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 10/11/2020, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Μ. Τζανέλα, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ενδοκρινολογικό Τμήμα-Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων, Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ "Α. ΜΠΙΛΛΗΣ", Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθύντρια: Χ. Χριστοδουλίδου, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με θέμα: «Ασθενής με οξεία νεφρική βλάβη και κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα»

Παρουσίαση: Σμυρλή Μαρία, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Νεφρολογικό Τμήμα "Α. Μπίλλης"
Διαφορική Διάγνωση - Σχολιασμός: Σαραντία Δούλου, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Ε' Παθολογικό Τμήμα


2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Β. Σεβαστιανός, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με θέμα: «Ασθενής 68 ετών με αναιμία, εμπύρετο και προοδευτική επιδείνωση ανώτερων νοητικών λειτουργιών»

Παρουσίαση: Παυλή Πωλίνα, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Γ’ Παθολογικό Τμήμα
Διαφορική Διάγνωση: Δεληγιάννη Βασιλική, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Νευρολογικό Τμήμα
Σχολιασμός: Δελατόλα Μαρία, Ιατρός, Ειδικευόμενη στην Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και ΜΜΜΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 10/11/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 17:30-18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom - VIDEO

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 03/11/2020, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Π. Φανουργιάκης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ε’ Παθολογικό Τμήμα

Α’ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθύντρια: Α. Κοτανίδου, Καθηγήτρια
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Απόστημα Λαγονοψοΐτη σε γυναίκα 53 ετών»

Παρουσίαση: Γαλάνης Ηλίας, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Β’ Χειρουργικό Τμήμα
Διαφορική Διάγνωση: Μαλαχίας Σωτήριος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 03/11/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 17:30-18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom - VIDEO

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 13/10/2020, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Π. Κουτσογιάννη, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Αιμοδοσίας

Δ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Γ. Μαρακομιχελάκης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Γυναίκα 80 ετών με ηωσινοφιλία και γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια από διετίας»

Παρουσίαση: Νταβίδη Στέλλα, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Δ’ Παθολογικό Τμήμα
Διαφορική Διάγνωση: Χριστοδούλου Παναγιώτης, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Ε’ Παθολογικό Τμήμα
Σχολιασμός:
1. Mπουζάνη Μαρία,
Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο.,
2. Κάκου Μόνικα, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Δ’ Παθολογικό Τμήμα

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση της Κλινικής Περίπτωσης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 13/10/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

- ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ // ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 17:30-19:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μέσω Zoom

Η συνάντηση της 07/10/2020 αναβάλλεται λόγω κωλύματος των Χειρουργικών Τμημάτων που συμμετέχουν-παρουσιάζουν. Νέα ημερομηνία πραγμαγματοποίησης: 18 Νοεμβρίου 2020, την ίδια ώρα (17:30-19:30)

Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 06/10/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).

*Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (WORD) (PDF)

Πρόεδρος: Σ. Καπίρης, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Γ’ Χειρουργικού Τμήματος

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Β. Βουγάς, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με θέμα: «Οξεία δύσπνοια σε γυναίκα μετά από μεταμόσχευση νεφρού»

Παρουσίαση: Τρακοσάρη Παρασκευή, Ιατρός Ειδικευόμενη στο Α’ Χειρουργικό Τμήμα - Μονάδα Μεταμόσχευσης Οργάνων
Διαφορική Διάγνωση: Βρεττού Χαρίκλεια, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σχολιασμός:
1. Πολίτης Παναγιώτης,
Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
2. Βουγάς Βασίλειος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Α’ Χειρουργικού Τμήματος - Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων

 

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Γ. Στυλιανίδης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με θέμα: «Αιμορραγία άνω πεπτικού σε ασθενή με παλαιά βαριατρική επέμβαση και οξέα εγκεφαλικά έμφρακτα»

Παρουσίαση: Γιάννος Γεώργιος, Ιατρός Ειδικευόμενος, Κατραλής Ιωάννης-Πέτρος, Χειρουργός, Β΄ Χειρουργικό Τμήμα
Σχολιασμός:
1.
Μανωλάκης Αναστάσιος, Επικουρικός Ιατρός, Γαστρεντερολογικό Τμήμα,
2. Λαπατσάνης Δημήτριος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Δ΄ Χειρουργικό Τμήμα

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι η παρουσίαση των Κλινικών Περιπτώσεων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι οδηγίες-πληροφορίες σύνδεσης στο Zoom, θα αποσταλούν εγκαίρως, σε όσους δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. έως τις 06/10/20, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com).
-Δωρεάν παρακολούθηση - Δήλωση συμμετοχής με e-mail στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.
-Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με 2 μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες μετά την εκδήλωση).
-Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής έχει οριστεί στα 100 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 13:30-15:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΔΩΜΑ» (11ος όροφος, Κτίριο ΑΧΕΠΑ)

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών, με φυσική παρουσία, έχει οριστεί στα 50 άτομα, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα. Επίσης, λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσής μας, δεν είναι δυνατόν να διευθετηθεί η παράλληλη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος.

Πρόεδρος: Χ. Ρούτση, Καθηγήτρια, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ - ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Διευθυντής: Θ. Καρμίρης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΘΕΜΑ: «Νεαρός ενήλικας με μακροκυτταρική αναιμία και σκελετικές ανωμαλίες»

Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης - Σχολιασμός: Μέλλιος Ζώης, Αιματολόγος, Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μ.Μ.Ο. (pdf)
Διαφορική Διάγνωση: Πρεμέτης Ηλίας, Ιατρός, Ειδικευόμενος στο Ε’ Παθολογικό Τμήμα (pdf)

 

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
Διευθυντής: Γ. Μπουλμπασάκος, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
Πρόεδρος: Χ. Ρούτση, Καθηγήτρια, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

ΘΕΜΑ: «Σιγμός μετά από αποσωλήνωση»

Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης: Αντώνογλου Αρχοντούλα, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Πνευμονολογικό Τμήμα
Διαφορική Διάγνωση: Παπαλαμπίδου Αθανασία, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Πνευμονολογικό Τμήμα της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αρχείο Παρουσίασης-Διαφορικής Διάγνωσης (pdf)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των Επιστημονικών Εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
-Συστήνεται η χρήση μάσκας και αντισηπτικού πριν την είσοδο στην αίθουσα
-Συστήνεται η τήρηση των αποστάσεων για την αποφυγή συγχρωτισμού
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
• Δωρεάν συμμετοχή - Εγγραφή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. πριν την έναρξη της εκδήλωσης
• Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με 2 μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης).
• Προσφορά μόνο τυποποιημένου σνακ
• Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών έχει οριστεί στα 50 άτομα.

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΩΡΑ 13:30-15:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «Κ. ΓΑΡΔΙΚΑΣ» (Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων - 5ος όροφος)

Λόγω της αναστάτωσης που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της πανδημίας από τον SARS-COV-2 ενημερωθήκαμε, αφού είχε ανακοινωθεί αρμοδίως το πρόγραμμα, ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το μάθημα της 09/09/2020 στο «Δώμα» του Ευαγγελισμού.
Η παρουσίαση της 09/09/2020 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Κ. Γαρδίκας», Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων, 5ος όροφος - Ώρα έναρξης 13:30.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών, με φυσική παρουσία, έχει οριστεί στα 30 άτομα, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα. Επίσης, λόγω της μη έγκαιρης ενημέρωσής μας, δεν είναι δυνατόν να διευθετηθεί η παράλληλη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος.

Πρόεδρος: Ε. Μπαλής, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Επεμβατικής Πνευμονολογίας, Πνευμονολογικό Τμήμα

1η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ TMHMA Α', Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Δ. Σταλίκας, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΘΕΜΑ: «Ασθενής με σοβαρή στένωση αορτής σε έδαφος χειρουργηθείσας στεφανιαίας νόσου. Στρατηγική αντιμετώπισης»

Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης: Μπενία Δήμητρα, Ιατρός, Ειδικευόμενη στο Α’ Καρδιολογικό Τμήμα (pdf)
Διαφορική Διάγνωση - Σχολιασμός: Σταλίκας Δημήτριος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος, Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Καρδιολογικό Τμήμα (pdf)

 

2η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ TMHMA Β', Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Διευθυντής: Α. Σιδέρης, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
ΘΕΜΑ: «Ασθενής ο οποίος έλαβε θεραπεία με συσκευή τροποποίησης της καρδιακής συσταλτικότητας»

Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης - Διαφορική Διάγνωση: Ξυδώνας Σωτήριος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Μιληλής Παναγιώτης, Ιατρός, Ειδικευόμενος, Β’ Καρδιολογικό Τμήμα (pdf)
Σχολιασμός: Χαβελές Ιωάννης, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Καρδιολογικό Τμήμα (pdf)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των Επιστημονικών Εκδηλώσεων της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
-Συστήνεται η χρήση μάσκας και αντισηπτικού πριν την είσοδο στην αίθουσα
-Συστήνεται η τήρηση των αποστάσεων για την αποφυγή συγχρωτισμού
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.
• Δωρεάν συμμετοχή - Εγγραφή στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. πριν την έναρξη της εκδήλωσης
• Χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών παρακολούθησης με 2 μόρια Σ.Ι.Ε. - CME-CPD credits (προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού είναι η παρακολούθηση του συνολικού χρόνου της εκδήλωσης και της συμπλήρωσης του εντύπου αξιολόγησης).
• Προσφορά μόνο τυποποιημένου σνακ
• Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών έχει οριστεί στα 30 άτομα. 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000