Αρχείο Διαβουλεύσεων (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

Παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε στο email: bioiatriki2002@yahoo.com

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132045988

Πατήστε εδώ για το Αρχείο Παλαιότερων Διαβουλεύσεων

ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Παρατηρήσεις έως και 07-12-2017)

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-12-2017)

SIAMOS MEDICAL 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-12-2017)

INTERMEDICA - ΕΜΜ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 07-12-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Παρατηρήσεις έως και 03-11-2017)

ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 02-11-2017)

ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 03-11-2017)

Ι. Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 03-11-2017)

ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 03-11-2017)

SAFEBLOOD BIOANALYTICA Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 03-11-2017).     Τέλος Διαβούλευσης.

 

ΖΥΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 31-10-2017).   Καμία Παρατήρηση.     Τέλος Διαβούλευσης.

ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 31-10-2017)

ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ 1, 2 (Αποστολή Παρατηρήσεων 30-10-2017).     Τέλος Διαβούλευσης.

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Παρατηρήσεις έως και 13-09-2017)

GE HEALTHCARE A.E. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 13-09-2017)

MEDITRON A.E. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 13-09-2017)

Α.Π. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 13-09-2017)

SIEMENS HEALTHCARE ABEE 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων στις 13-09-2017).   Τέλος Διαβούλευσης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 06-09-2017)

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 05-09-2017)

ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 06-09-2017). Τέλος Διαβούλευσης

ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ (Παρατηρήσεις έως και 04-08-2017)

GE HEALTHCARE Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 03-08-2017)

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 03-08-2017)

SIEMENS HEALTHCARE 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-08-2017)

PHILIPS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1 (Αποστολή παρατηρήσεων 04-08-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ (Παρατηρήσεις εως και 22-05-2017)

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 21-05-2017)

ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2017)

GE Healthcare 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 22-05-2017).     Τέλος Διαβούλευσης

Σελίδα 1 από 5

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000