Ογκολογικό

Συντονιστής Διευθυντής/Επιστημονικά Υπεύθυνος: Βασλαματζής Μιχαήλ

Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια: Κυριαζίδου Ελένη

Επικοινωνία

Συντονιστής Διευθυντής τηλ.:

213 204 1824

Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια τηλ.:

213 204 1850

Ιατρικό Προσωπικό τηλ.:

213 204 1823

Γραμματεία τηλ.:

-

Νοσηλευτικό Προσωπικό τηλ.:

213 204 1850

Εξωτερική Ογκολογική Μονάδα τηλ.:

213 204 1234

Εξωτερικά Ιατρεία τηλ.:

213 204 1234

FAX:

213 204 1192

e-mail:

oncologiki@evaggelismos-hosp.gr

Δραστηριότητες

Το Ογκολογικό Τμήμα λειτούργησε για πρώτη φορά το 1986 (διεύθυνση Κ.Γ. Αλεξόπουλου). Στο Τμήμα υπηρετούν ο Συντονιστής Δ/ντής, 5 ιατροί με τον βαθμό του Διευθυντού ΕΣΥ και ένας Επικουρικός ιατρός. Το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών, είναι μέλη Ελληνικών και Διεθνών (Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών) Επιστημονικών Εταιρειών. Στο Τμήμα υπάρχουν 4 θέσεις ειδικευόμενων ιατρών για πλήρη ειδικότητα Παθολογικής-Ογκολογίας.

Σήμερα, το Τμήμα  διαθέτει 21 κρεβάτια Γ΄ θέσης. Παράλληλα, λειτουργεί Εξωτερική Μονάδα, στην οποία πραγματοποιούνται θεραπείες ημέρας και εκτιμήσεις ασθενών (όλες τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 07.30-14.30).

Ο αριθμός εισαγωγών αυξάνει διαρκώς κατά τα τελευταία έτη. Συγκεκριμένα, το 2014 πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα 5.724 εισαγωγές, από τις οποίες οι 110 σε επείγουσα βάση.

Το Τμήμα εφημερεύει καθημερινά για την παρακολούθηση ασθενών που έχουν ήδη νοσηλευθεί και εμφανίζουν οξύ πρόβλημα, ενώ παράλληλα συμμετέχει στις ανά 4ήμερο γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου. Η μέση διάρκεια νοσηλείας κατά το έτος 2014, ήταν 1,88 ημέρες (για το σύνολο των εισαχθέντων) και 2,94 ημέρες αντίστοιχα (μη υπολογιζομένων των ημερήσιων νοσηλειών στην Εξωτερική Ογκολογική Μονάδα και στο Ογκολογικό Τμήμα). Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2014, εκτιμήθηκαν 685 ασθενείς σε άλλα Νοσηλευτικά Τμήματα του Νοσοκομείου και εδόθησαν οδηγίες περαιτέρω αντιμετώπισής τους, καθώς και 315 ασθενείς σε προγραμματισμένα ραντεβού για έκφραση Ογκολογικής άποψης.

Το ιατρικό προσωπικό του Τμήματος προέβη κατά το έτος 2014 σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών και άρθρων και συγκεκριμένα:

  • 5 δημοσιεύσεις στον Ελληνικό Επιστημονικό Τύπο,

  • 3 δημοσιεύσεις στον Διεθνή Επιστημονικό Τύπο,

  • 6 ανακοινώσεις  (προφορικές/αναρτημένες) σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια,

  • 15 ανακοινώσεις σε διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια,

  • 11 Επιστημονικές εισηγήσεις και

  • 6 συντονισμοί (προεδρεία) Επιστημονικών εκδηλώσεων.

Επίσης, ιατροί του Τμήματος συμμετείχαν σε 17 Ελληνικά και 6 Διεθνή Συνέδρια.

Θέση

Το Ογκολογικό Τμήμα Κτήριο, λειτουργεί στον 8ο όροφο του Κτηρίου ΑΧΕΠΑ.

Το Εξωτερικό Ιατρείο και η Εξωτερική Ογκολογική Μονάδα, λειτουργούν στον 1ο όροφο του Παλιού Κτηρίου (ιατρείο 6).

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές για άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

 


 

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000