Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείου

Τμήμα Ολοήμερης Λειτουργίας

Προϊστάμενος/η: Γερογιάννης Αλέκος

Επικοινωνία

Προϊστάμενος/η τηλ.:

213 204 3988

Ραντεβού τηλ.:

2132041041, 2132041050, 2132041051, 2132041066, 2132041065, 2132041064

FAX:

210 722 5402

Ε-mail:

ellapie@evaggelismos-hosp.gr

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με το κοινό

Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 07.30-14.00

Δραστηριότητες

Ο προγραμματισμός των ραντεβού, γίνεται είτε μετά από άμεση συνεννόηση με τους προσερχόμενους, είτε τηλεφωνικώς.

Οι ασθενείς επιλέγουν τον ιατρό που θέλουν και η επίσκεψη (ραντεβού) πραγματοποιείται την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα.

Οι ασθενείς πριν από την επίσκεψη καταβάλλουν στο ταμείο της Γραμματείας Ολοήμερης Λειτουργίας τα παρακάτω ποσά, ανάλογα με τον ιατρό που επέλεξαν να επισκεφθούν:

Καθηγητές Πανεπιστημίου           72 €
Συντονιστές Διευθυντές                   64 €
Διευθυντές Τμημάτων, Αναπληρωτές Καθηγητές           60 €
Αναπλ. Διευθυντές, Επιμελητές Α’, Επίκουροι Καθηγητές           48 €
Επιμελητές Β'           36 €

 

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται βαρύνουν τους ίδιους τους προσερχόμενους (ιδιώτες) ή τα ασφαλιστικά τους ταμεία (ασφαλισμένοι).

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ακτινολογικό

2132041386, 2132041308

Αιμοπαθολογοανατομικό 2132041542
Νεφροπαθολογανατομικό 2132041330, 2132041331
Παθολογοανατομικό 2132042388, 2132041193
Κυτταρολογικό 2132041362
Πυρηνική Ιατρική (Σπινθηρογραφήματα) 2132041312
Πυρηνική Ιατρική (PET-CT/Ποζιτρονική Τομογραφία) 2132041365
Αξονικός Τομογράφος (CT/Υπολογιστική Τομογραφία) 2132041841
Μαγνητικός Τομογράφος (MRI/Μαγνητική Τομογραφία) 2132041841

 

Θέση
Η Γραμματεία Ολοήμερης Λειτουργίας, λειτουργεί στον 2ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου (γραφείο 17).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000