Διαδικασία Εισαγωγής-Εξόδου

1. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επείγουσες εισαγωγές γίνονται κατά τη διάρκεια των γενικών εφημεριών ή στα πλαίσια της πρωινής λειτουργίας, κατόπιν εξέτασης του ασθενούς από  εφημερεύοντα ιατρό στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του.

2. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις ημέρες που το Νοσοκομείο δεν εφημερεύει, γίνονται μόνο προγραμματισμένες - τακτικές εισαγωγές. Το εισιτήριο για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους ιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενούς στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στον Τμήμα επειγόντων Περιστατικών ή στα Ιατρεία της Ολοήμερης Λειτουργίας. Για τις τακτικές εισαγωγές τηρείται Λίστα Αναμονής και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς θα πρέπει να προσκομίζουν το ΑΜΚΑ, το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα και το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ και την ΔΟΥ όπου υπάγονται. Σε περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής, τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομίζονται στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων Ασθενών το συντομότερο δυνατόν, από τους οικείους του ασθενούς.

Οι αλλοδαποί θα πρέπει να προσκομίζουν διαβατήριο, άδεια παραμονής ή οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο που να δηλώνει τη νομιμότητα της παραμονής τους στη χώρα.

Τηλ. επικοινωνίας με το Γραφείο Κίνησης Ασθενών: 213 204 1039, 213 204 1044, 213 204 1045.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ

Ο θεράπων ιατρός υπογράφει το έντυπο του Εξιτηρίου του νοσηλευομένου, μετά το πέρας της νοσηλείας του. Το έντυπο του εξιτηρίου παραδίδεται στο Λογιστήριο Ασθενών (Γρ. 325) όπου και τακτοποιούνται και οι τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του νοσηλευθέντος (εφ’ όσον αυτές δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα).Ώρες λειτουργίας Ταμείου: 07:00 έως 13:00

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ αφού παραλάβουν το εξιτήριό τους από το Λογιατήριο Ασθενών, θα πρέπει να το προσκομίσουν στον  Ελεγκτή Ιατρό  του ΕΟΠΥΥ για να σφραγιστεί (Γραφείο 326). Ώρες Λειτουργίας Γρ. Ελεγκτή ΕΟΠΥΥ: 08:30 έως 13:00

Τηλ. επικοινωνίας με το Λογιστήριο Ασθενών: 213 204 1164

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000