Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών

Συντονιστής Διευθυντής/Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καρακάσης Δημήτριος

Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια (Κλινική): Λαζάρου Ευφροσύνη

Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια (Μονάδα Μεταμόσχευσης): Δεληστράτη Βασιλική

Επικοινωνία

Επιστημονικά Υπεύθυνος τηλ.:

213 204 1724

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Τμήματος τηλ.:

213 204 1732

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια Μονάδας Μεταμόσχευσης τηλ.:

213 204 1157

Ιατρικό Προσωπικό (Δ/ντές) τηλ.:

213 204 1721, 213 204 1722,

213 204 1733

Ιατρικό Προσωπικό (Επιμελητές) τηλ.:

213 204 3240, 213 204 5296

Γραμματεία τηλ.:

213 204 1725

Νοσηλευτικό Προσωπικό τηλ.:

213 204 1740

FAX:

210 724 8313

Ε-mail:

1. aimatologiki@evaggelismos-hosp.gr

2. mmmo@evaggelismos-hosp.gr

3. mmmo2@evaggelismos-hosp.gr

4. aimlemph@evaggelismos-hosp.gr

Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (Δ/ντές) τηλ.:

213 204 1103, 213 204 1131

Εξωτερικά Ιατρεία τηλ.:

213 204 1256

Γενικό Εργαστήριο τηλ.:

213 204 1723

Εργαστήριο Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών  Κυττάρων τηλ.:

213 204 3253, 213 204 3254

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

τηλ.:

213 204 3255, 213 204 3256,

213 204 3257

FAX:

213 204 3250

Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής τηλ.:

213 204 1341

Δραστηριότητες

Η Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία τόσο των καλοήθων όσο και των κακοήθων αιματολογικών νοσημάτων. Από την ίδρυσή της, το 1977, από τον αείμνηστο Αντώνιο Παπαγιάννη, η Κλινική εστίασε το ενδιαφέρον της κατά κύριο λόγο στα κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, δηλ. λευχαιμίες, λεμφώματα, πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες, μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα κ.λπ.

 

Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων πραγματοποιείται στη Μονάδα  Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (Επιστ. Υπεύθ. κ. Δ. Καρακάσης), η οποία διαθέτει συνολικά 9 ειδικά αεριζόμενους μονόκλινους θαλάμους, καθώς και κλίνες αποθεραπείας. Στην Μονάδα μας διεκπεραιώνονται όλα τα είδη μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων (δηλ. αλλογενείς μεταμοσχεύσεις από συμβατούς αδελφούς ή μη συγγενείς δότες, μεταμοσχεύσεις από απλοταυτόσημους δότες και μεταμοσχεύσεις από κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος). Επιπρόσθετα, έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα βήματα στον τομέα των ειδικών κυτταρικών θεραπειών έναντι λοιμώξεων και νεοπλασματικών νοσημάτων.

 

Στην Κλινική λειτουργούν και τα απαραίτητα υποστηρικτικά εργαστήρια (αιματολογικό, συλλογής και κατεργασίας μοσχευμάτων, μοριακής βιολογίας και κυτταρομετρίας ροής). Από την έναρξη της λειτουργίας της (το 1991), η Μονάδα αδειοδοτήθηκε και ελέγχεται από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ενώ -επιπρόσθετα- αναφέρεται και στην Ευρωπαϊκή Γραμματεία Μεταμοσχεύσεων (EBMTG). Ενδεικτικά, αναφέρεται, ότι μέχρι τον Αύγουστο 2014, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 1.150 μεταμοσχεύσεις.

 

Η εκπαίδευση νέων ιατρών έχει αποτελέσει βασικό στόχο της Κλινικής μας. Διαχρονικά, η συνεχής παρουσία μεγάλου αριθμού ειδικευομένων έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της συνολικής λειτουργίας της Κλινικής. Τα τελευταία χρόνια πολλοί ειδικευόμενοι από άλλες Κλινικές εκπαιδεύονται για έξι μήνες (κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής τους) στην Μονάδα Μεταμόσχευσης της Κλινικής μας.

 

Η συμβολή ποικίλων δωρεών στην ανάπτυξη της Κλινικής μας υπήρξε και παραμένει καθοριστικής σημασίας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί η χορηγία του Ιδρύματος Leon Lemos, που αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία της Μονάδας Μεταμόσχευσης.

Θέση

Η Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, λειτουργεί στον 7ο όροφο του Κτηρίου ΑΧΕΠΑ.  

Η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, λειτουργεί στον 10ο (Πτέρυγες Α & Β) του Κτηρίου ΑΧΕΠΑ.

Το Γενικό Εργαστήριο λειτουργεί στον  στον 7ο όροφο του Κτηρίου ΑΧΕΠΑ.

Το Εργαστήριο Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, λειτουργούν στον 7ο όροφο του Κτηρίου Εργαστηρίων.

Το Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, λειτουργεί στον 3ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου.

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές για άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

1. Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία http://www.eae.gr/new2/index.asp

2. Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας  http://idelhema.gr/

3. Εξετάσεις Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας.docx

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000