Ενδοκρινολογικό

Συντονιστής Διευθυντής/Επιστημονικά Υπεύθυνος: Τσαγκαράκης Στυλιανός

Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια:   

Επικοινωνία

Συντονιστής Διευθυντής τηλ.:

213 204 1825, 213 204 1826

Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια τηλ.:

213 204 1732

Ιατρικό Προσωπικό (Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») τηλ.:

213 204 1258, 213 204 1241, 213 204 1167

Ιατρικό Προσωπικό («Πολυκλινική») τηλ.:

213 204 4356, 213 204 4286, 213 204 4289, 213 204 4359

Γραμματεία τηλ.:

213 204 1825, 213 204 1826

Νοσηλευτικό Προσωπικό τηλ.:

213 204 1740

Μονάδα Δυναμικών δοκιμασιών τηλ.:

213 204 1167, 213 204 1393

Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο τηλ.:

213 204 1394

Διαβητολογικό Κέντρο τηλ.

213 204 1258, 213 204 1243

Μονάδα χορήγησης ραδιενεργού Ιωδίου τηλ.:

213 204 1258, 213 204 1740

Εξωτερικά Ιατρεία (Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») τηλ.:

213 204 1258, 213 204 1241, 213 204 1243

Εξωτερικά Ιατρεία («Πολυκλινική» τηλ.:

213 204 4158, 213 204 4222

Εργαστήριο τηλ.:

213 204 1393

FAX:

213 204 1828

Ε-mail:

endokrinologiki@evaggelismos-hosp.gr

Δραστηριότητες

Η ανάπτυξη και δραστηριότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν την Ενδοκρινολογική Κλινική, την Μονάδα Δυναμικών Δοκιμασιών, το Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο, το Εξωτερικό Ενδοκρινολογικό Ιατρείο και το Διαβητολογικό Κέντρο.

Η Κλινική λειτουργεί με βάση διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα διερεύνησης των ενδοκρινικών νόσων και χρησιμοποιείται για τα πλέον απαιτητικά περιστατικά. Νοσηλεύονται  κατά μέσο όρο 1000 ασθενείς ετησίως, από τους οποίους 250 περίπου νοσηλεύονται για χορήγηση 131Ι. Το πολύτιμο αρχείο της Κλινικής (από το 1965) είναι ηλεκτρονικό (συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων νοσηλείας και των απεικονίσεων των ασθενών).

Η Μονάδα Δυναμικών Δοκιμασιών εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό ασθενών, που χρειάζονται μεν ιδιαίτερη διερεύνηση, χωρίς αλλά να είναι αναγκαίο να εισάγονται στο Νοσοκομείο.

Εξωτερικό Ιατρείο λειτουργεί στο κεντρικό κτίριο του Ευαγγελισμού, καθώς και στην Πολυκλινική.

Σημαντική είναι η δραστηριότητα του Διαβητολογικού Κέντρου, με έμφαση στο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, τις αντλίες ινσουλίνης και την εκπαίδευση ασθενών σε ομάδες (λειτουργεί και στην Πολυκλινική).

Η εκπαίδευση των ειδικευομένων έχει οργανωθεί με την καθημερινή παρακολούθηση ασθενών υπό την επίβλεψη των ειδικευμένων ιατρών του Τμήματος, με εφαρμογή διαδραστικών συζητήσεων των περιστατικών της Κλινικής (1 φορά την εβδομάδα), των Εξωτερικών Ιατρείων (1 φορά την εβδομάδα) και βιβλιογραφική ενημέρωση (1 φορά την εβδομάδα).

Για την ερευνητική δραστηριότητα, αξιοποιείται το αρχειακό υλικό για αναδρομικές μελέτες ενώ παράλληλα έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με κέντρα του εξωτερικού (Oxford, Bristol). Το Τμήμα συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές πολυκεντρικές μελέτες συλλογής δεδομένων για ασθενείς με σύνδρομο Cushing (ERCUSYN) και μελέτης όγκων των επινεφριδίων (ENSAT), καθώς και σε πλειάδα κλινικών μελετών στα πεδία της νευροενδοκρινολογίας, του μεταβολισμού των οστών και του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Θέση

Το Ενδοκρινολογικό Τμήμα, λειτουργεί στον 6ο όροφο του Κτηρίου Πατέρα.

Τα Γραφεία του Συντονιστού Διευθυντού καθώς και του Ιατρικού Προσωπικού, λειτουργούν στον  8ο όροφο του Κτηρίου ΑΧΕΠΑ.

Οι Θάλαμοι Ιωδίου, λειτουργούν στον 7ο όροφο του Κτηρίου ΑΧΕΠΑ.

Το Εξωτερικό Ενδοκρινολογικό/Διαβητολογικό Ιατρείο, λειτουργεί στον 1ο όροφο (ιατρεία 19 και 1) του Παλαιού Κτηρίου.

Το Εξωτερικό Ενδοκρινολογικό/Διαβητολογικό Ιατρείο, λειτουργεί στον 1ο όροφο(ιατρείο 1) του Κτηρίου της «Πολυκλινικής» (Πειραιώς 3).

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές για άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

 

1. Δ1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΘΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

  15. Ε1 adrenals

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000