Καρδιολογικό

Συντονιστής Διευθυντής/Επιστημονικά Υπεύθυνος: Σταλίκας Δημήτριος, Σιδέρης Αντώνιος

Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια: Μπάλλιου Βάϊα

Επικοινωνία

Συντονιστής Διευθυντής τηλ.:

213 204 1467

Προϊστάμενος/η Νοσηλευτής/τρια τηλ.:

213 204 1499

Ιατρικό Προσωπικό  τηλ.:

213 204 1468

Γραμματεία τηλ.:

213 204 1466

Νοσηλευτικό Προσωπικό τηλ.:

213 204 1400

Μονάδες-Υπομονάδες τηλ.:

213 204 1945

Εξωτερικά Ιατρεία τηλ.:

213 204 1257

Εργαστήριo τηλ.:

213 204 1206

FAX:

213 204 1433

Ε-mail:

bkardiologiki@evaggelismos-hosp.gr

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες Κλινικής

- Γενικό καρδιολογικό τμήμα

- Μονάδα Εμφραγμάτων

- Τμήμα υπερηχοκαρδιογραφίας (διαθωρακικές και διοισοφάγειες μελέτες) και δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας

- Τακτικό καρδιολογικό ιατρείο

- Ιατρείο αρτηριακής υπέρτασης

- Ιατρείο λιπιδίων

- Ιατρείο αρρυθμιών

- Ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας

- Ιατρείο παρακολούθησης εμφυτεύσιμων συσκευών

 

Δραστηριότητες Εργαστηρίου

- Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες

- Καταλύσεις (ablation) υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών, κολπικής μαρμαρυγής, κοιλιακών αρρυθμιών ενδοκαρδιακά και επικαρδιακά

- Εμφυτεύσεις βηματοδοτών, απινιδωτών, αμφικοιλιακών βηματοδοτών, αμφικοιλιακών απινιδωτών

- Εμφυτεύσεις συσκευών καταγραφής καρδιακού ρυθμού (Loop recorders)

- Εμφυτεύσεις σύγκλισης ωτίου αριστερού κόλπου

- Ενδοκαρδιακές βιοψίες

- Καρδιακοί καθετηριασμοί-Αιμοδυναμικές μελέτες

Θέση

Το Καρδιολογικό Τμήμα, λειτουργεί στον 4ο όροφο του Κτηρίου Πατέρα.

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές για άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

 

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000