Οργανόγραμμα - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝ. & ΤΕΧΝ. ΝΕΦΡ.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000