ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022-2023

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ // ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ HANDS-ON COURSES

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Γραμματεία Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων, 6ος όροφος),

Τηλ. επικοινωνίας: 213-2041744, 213-2045102,

Ε-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com, sseh@evaggelismos-hosp.gr

YouTube - Facebook

Η Επιστημονική Ένωση συνεχίζει και το νέο ακαδημαϊκό έτος τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις της με Κλινικά Φροντιστήρια - Hands-On Courses και άλλες Επιστημονικές Εκδηλώσεις.

Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες θα πραγματοποιούνται δια ζώσης στο Νέο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και εφόσον υπάρχει δυνατότητα και διαδικτυακά, μέσω zoom.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com), για κάθε εκδήλωση.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Η παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Σε όλες τις Εκπαιδευτικές Συνεδρίες, θα χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης, με Μόρια Σ.Ι.Ε. και Μονάδες Σ.Ν.Ε. όπου είναι εφικτό, στους συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει συμμετοχή, αφού πρώτα συμπληρώσουν και αποστείλουν το Έντυπο Αξιολόγησης που θα αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους, μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης. Τα e-Πιστοποιητικά Παρακολούθησης θα αποστέλλονται εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αξιολόγησης.

Οι συνεδρίες, όπου είνει εφικτό, θα μαγνητοσκοπούνται και το υλικό θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., για on demand παρακολούθηση.


 

-2ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ - Πρόγραμμα PDF

4, 5 & 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" (κτίριο χειρουργείων, ισόγειο)

Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί

Το τριήμερο Κλινικό Φροντιστήριο απευθύνεται στον Ιατρικό και Νοσηλευτικό Τομέα και θα περιλαμβάνει παρουσίαση των βασικών αρχών της αναζωογόνησης σε μη τραυματία με τη μορφή εισηγήσεων καθώς και Hands-Onεκπαίδευση στην προσέγγιση και αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντα ασθενούς.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώσει τη συμμετοχή του ηλεκτρονικά, έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, αποστέλλοντας το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com). Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Θα χορηγηθούν e-Πιστοποιητικά Παρακολούθησης με:

  • 13 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
  • 8 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

ΓΙΑ ON DEMAND ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Εισήγηση:

Ομιλητής:  - VIDEO

 

 

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000