ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022-2023

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ

Γραμματεία Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων, 6ος όροφος),

Τηλ. επικοινωνίας: 213-2041744, 213-2045102,

Ε-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com, sseh@evaggelismos-hosp.gr

YouTube - Facebook

 

Η Επιστημονική Ένωση συνεχίζει και το νέο ακαδημαϊκό έτος τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις της Τετάρτης με παρουσίαση Κλινικών Περιπτώσεων από τα Επιστημονικά Τμήματα του Νοσοκομείου μας.

Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά, μέσω zoom.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (e-mail: sseh.evaggelismos@gmail.com), για κάθε εκδήλωση, έως και την ημέρα πραγματοποίησης της συνεδρίας και ώρα 1μμ.

Οι οδηγίες-κωδικοί σύνδεσης στο ZOOM, θα αποστέλλονται στους εγγεγραμμένους, ηλεκτρονικά, στο e-mail που έχουν δηλώσει, από την ηλεκτρονική διεύθυνση: sseh.evaggelismos@gmail.com, την ημέρα διεξαγωγής της συνάντησης και ώρα 14:00.

Σημείωση: Επειδή η αποστολή των κωδικών σύνδεσης θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα προς όλους τους εγγεγραμμένους με ιδιαίτερη κοινοποίηση, παρακαλείσθε όπως ελέγχετε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας. Επίσης, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα χρησιμοποιηθούν για προωθητικές ενέργειες πέραν των ενημερώσεων για τις Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Η παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Σε όλες τις Εκπαιδευτικές Συνεδρίες, θα χορηγούνται e-Πιστοποιητικά παρακολούθησης με Μόρια Σ.Ι.Ε. (ΠΙΣ) - Μονάδες Σ.Ν.Ε. (ΕΝΕ), στους συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει συμμετοχή, αφού πρώτα συμπληρώσουν και αποστείλουν το Έντυπο Αξιολόγησης που θα αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους, μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης. Τα e-Πιστοποιητικά Παρακολούθησης θα αποστέλλονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αξιολόγησης ως εξής:

* Χορηγούνται ανά εκπαιδευτική συνεδρία 2 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

** Χορηγούνται συνολικά 14 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, στο σύνολο του ετήσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος και θα χορηγηθούν στη λήξη του, με αναλογικό επιμερισμό των μονάδων βάσει συμμετοχής, ως εξής:

  • Στο 50% της παρακολούθησης (11 συνεδρίες στο σύνολο του ακαδημαϊκού έτους) θα χορηγηθούν 7 Μονάδες,
  • Στο 80% της παρακολούθησης (18 συνεδρίες στο σύνολο του ακαδημαϊκού έτους) θα χορηγηθούν 14 Μονάδες.

*Οι συνεδρίες θα μαγνητοσκοπούνται και το υλικό θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π.Ν.Ε., για on demand παρακολούθηση.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022-2023 - PDF

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής WORD

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ


 

 

- ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 18:30 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ PDF

Για On Demand παρακολούθηση πατήστε ΕΔΩ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000