ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τηλέφωνα Γραμματείας Ολοήμερης Λειτουργίας για ραντεβού:

2132044023, 2132044000, 2132044026, 2132044294, 2132044201 (τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για την Πολυκλινική)

Fax:

 

E-mail:

polykl.oloimeri@evaggelismos-hosp.gr

Θέση:

Πειραιώς 3 Ομόνοια

Ώρες επικοινωνίας:

08.00-14.30 (Δευτέρα-Παρασκευή)

 

 

Στη Γραμματεία της Ολοήμερης Λειτουργίας του Νοσοκομείου γίνεται ο προγραμματισμός επισκέψεων (ραντεβού) και η θεώρηση των πιστοποιητικών που εκδίδονται από αυτά.

Ο προγραμματισμός των ραντεβού θα γίνεται:

1.Τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα Γραμματείας Ολοήμερης Λειτουργίας που αναφέρονται πιο πάνω   

2. Με δια ζώσης συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους                                                                                                                                                                                     

3. Μέσω του e-mail polykl.oloimeri@evaggelismos-hosp.gr , όπου θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου, προκειμένου ο αρμόδιος υπάλληλος να τον καλέσει, για να προγραμματιστεί το ραντεβού

Οι ασθενείς επιλέγουν τον ιατρό που θέλουν και την καθορισθείσα ημέρα και ώρα πραγματοποιείται η επίσκεψη (ραντεβού).

Οι ασθενείς πριν από την επίσκεψη καταβάλλουν στο ταμείο της Γραμματείας Απογευματινών Ιατρείων τα παρακάτω ποσά ανάλογα με τον γιατρό που θα επισκεφθούν:
 

Συντονιστές Διευθυντές

 64 €

Διευθυντές Τμημάτων

 60 €

Επιμελητές Α’

 48 €

Επιμελητές Β'

 36 €

 


Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιούνται βαρύνουν τους ίδιους (ιδιώτες) ή τα ασφαλιστικά τους ταμεία (ασφαλισμένοι).

                                                                                                                                                                  

ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ως Απογευματινά Ιατρεία / εργαστήρια λειτουργούν τα κάτωθι:Καρδιολογικό Ιατρείο,Παθολογικό Ιατρείο,Νευρολογικό Ιατρείο, Οφθαλμολογικό Ιατρείο,Νευροχειρουργικό Ιατρείο ,Ιατρείο Σκλήρυνση  κατά  πλάκας, Υπέρηχοι Καρδιολογικού ,Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000