Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ)

Παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε στο email: bioiatrikidpt@evaggelismos-hosp.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 2132041287

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ   3η Διαβούλευση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (Παρατηρήσεις έως και 15-06-2020)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 15-06-2020)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (Παρατηρήσεις έως και 15-06-2020)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ (Παρατηρήσεις έως και 15-06-2020)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΥΕΛΩΜΑ ΡΝΗ ΗΙV (Παρατηρήσεις έως και 15-06-2020)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Παρατηρήσεις έως και 15-06-2020)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

LERIVA DIAGNOSTICS Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 12-06-2020)

LERIVA DIAGNOSTICS Α.Ε. 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 12-06-2020)

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 12-06-2020)

ROCHE 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 15-06-2020)

SB BIOANALYTICA Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 15-06-2020)

SB BIOANALYTICA Α.Ε. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 15-06-2020)

ΒΑΡΕΛΑΣ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 15-06-2020).   Τέλος Διαβούλευσης.

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Παρατηρήσεις έως και 11-06-2020)

MEDTRONIC HELLAS SA 1, 2, 3 (Αποστολή παρατηρήσεων 11-06-2020)

MEDIPRIME A.E.E. 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 11-06-2020)

ABBOTT MEDICAL ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 1, 2 (Αποστολή παρατηρήσεων 11-06-2020).   Τέλος Διαβούλευσης

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000