Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΛΟΙΠΑ)

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ Μ.Χ.

ΕΝΑΡΞΗ:   24-03-2021

ΛΗΞΗ:      02-04-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΥΤΣΑ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

Α΄ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α' ΦΑΣΗ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000