Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών (ΛΟΙΠΑ)

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ)  ΠΠΥΥ 2015

ΕΝΑΡΞΗ: 8-1-2018

ΛΗΞΗ: 19-1-2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ι.  ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (gdiax@evaggelismos-hosp. gr)

Τα είδη με α/α 37-38-39-40-41-42-54-55-56-78-79, εξαιρούνται όπως αναφέρει η Επιτροπή κατάρτισης προδ/φων

1files/diavouleusi_loipa/AGGEIOGRAFIA_YL__PRODFES_4-1-2018.pdf

2files/diavouleusi_loipa/AGGEIOGRAFIA_YL__EIDH.pdf

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΠΥΥ 2015

ΕΝΑΡΞΗ: 20-7-2017

ΛΗΞΗ: 27-7-2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: Ι. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ     ΠΡΟΔ/ΦΕΣ

Α΄ ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΠΠΥΥ 2015

ΕΝΑΡΞΗ: 11-7-2017

ΛΗΞΗ: 21-7-2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ: Ι. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ(gdiax@evaggelismos-hosp.gr)

ΠΡΟΒΛΕΨΗ             ΙΑΤΡ. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ

Υποκατηγορίες

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000