ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΣ Ε.Τ.Ε.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΣ Ε.Τ.Ε.    Σελίδα 1

 

Α/Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

1.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.

5

2.

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε.

5

3.

DRAEGER HELLAS

2,3,4

4.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

6

5.

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

5

6.

Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε

5

7.

Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε.

1,2,3,5,7,8

8.

Johnson & Johnson HellasΑ.Ε.Β.Ε.

5

9.

Inter Medica

4

10

Medic Plan Ε.Π.Ε.

1,6,7,8

11

ELEKTRA HELLAS ΑΕ

3

12

HOSPITECNICA Ε.Π.Ε

6

13

SANTAIR Α.Ε.

1,2,3,4      

14

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

7,8

 

ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1

Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

MEDIC PLAN Ε.Π.Ε. 1, 2

SANTAIR Α.Ε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2

DRAEGER HELLAS 1, 2

Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε. 1, 2, 3, 4, 5

SANTAIR Α.Ε.1, 2, 3, 4, 5

ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3

DRAEGER HELLAS 1, 2

Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε. 1, 2, 3, 4

ELEKTRA HELLAS A.E. 1

SANTAIR Α.Ε. 1, 2, 3, 4

ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4

DRAEGER HELLAS 1, 2

INTERMEDICA 1, 2

SANTAIR Α.Ε. 1, 2

ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. 1

Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε. 1, 2

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 1

Α. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 1, 2

Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε. 1

Johnson & Johnson Hellas Α.Ε.Β.Ε. 1

ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 6

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε. 1

MEDIC PLAN Ε.Π.Ε. 1

HOSPITECHNICA Ε.Π.Ε. 1, 2

ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7

Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε. 1

MEDIC PLAN Ε.Π.Ε. 1

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 1

ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8

Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.Π.Ε. 1, 2

MEDIC PLAN Ε.Π.Ε. 1

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 1

Σελίδες 1 2 3 4

  Συνέχεια στη σελίδα 2

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000