Αρχείο Προκηρύξεων

179. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΜΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (59/2016) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ' ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ" ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

177.ΤΟ "Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο (274/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ WC ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ (Μ.Μ.Ο.)

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ1 ΣΧΕΔΙΟ2

175. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2286/95, Ν.2955/01, Ν. 3329/05, Ν.3580/2007, Ν.3846/10 ΚΑΙ ΤΩΝ Π.Δ. 118/2007 & Π.Δ. 60/2007, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ" ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

173. ΤΟ "Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο (277/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ) ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ(Μ.Α.Φ.) 9ος Α, ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΧΕΠΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ".

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

171. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ Νο (276/2016) για την "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘ1"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

170. ΤΟ "Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο (202/2016) για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Μ.Μ.Μ.Ο 10Α - Μ.Ε.Λ 9Α - ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ - Μ.Ε.Θ.2 - Τ.ΕΠ. & Μ.Ε.Θ. 1"

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

168. Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», κατόπιν της υπ’ αριθ. 11 Απόφασης της 99ης Συνεδρίας του Δ.Σ της 5-5-2016, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.),για την ανάδειξη εσωτερικού ελεγκτή για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000