Νοσηλευτική Υπηρεσία

Προϊστάμενος Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Πιστόλας Δημήτριος

Επικοινωνία

Προϊστάμενος/η Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τηλ.:

213 204 1223, 213 204 1224,

213 204 1210

FAX:

210 724 8663

Ε-mail:

nosileftiki@evaggelismos-hosp.gr

Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τηλ.:

213 204 1306, 213 204 1387

Τομείς Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Προϊσταμένη Α' Παθολογικού Τομέα

Δημητρούλη Αικατερίνη

τηλ.:

213 204 5886

Προϊσταμένη Β' Παθολογικού Τομέα

Γεωργούδη Αικατερίνη

213 204 5885

Προϊσταμένη Α' Χειρουργικού Τομέα και Τομέα Ε.Ι,Τ.Ε.Π,Ψ/Χ

Πίκουλα Βασιλική

213 204 5801

Προϊσταμένη Β' Χειρουργικού Τομέα

Αποστολοπούλου Κων/να

213 204 5803

Προϊστάμενος Τομέα Χειρουργείων

Κοκκινάκης Κων/νος

213 204 5806

Προϊσταμένη Τομέα Μονάδων     Καμπισιούλη Ευσταθία τηλ. 2132045808
Προϊσταμένη Τομέα Εξωτερικών Ιατρείων Πολυκλινικής                 Κουτσονίκα Αποστολία τηλ. 2132044249

Δραστηριότητες

Αποστολή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η παροχή ποιοτικής, αποτελεσματικής και βασισμένης σε ενδείξεις φροντίδας υγείας σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.

Στόχοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελούν:

  • Η άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας των νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας.
  • Η στελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας, με βάση τα διεθνή πρότυπα και τον οργανισμό του νοσοκομείου. 
  • Ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, σύμφωνα με καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας. 
  • Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς για τη διαχείριση μαζικών καταστροφών και κρίσεων.
  • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το νοσηλευτικό προσωπικό (Νοσηλευτικές Ειδικότητες, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες). 
  • Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών Νοσηλευτικής.
  • Η ανάπτυξη και υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων με ενδιαφέρον για τη Νοσηλευτική επιστήμη.

Θέση

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, λειτουργεί στον 3ο όροφο του Παλαιού Κτηρίου.

Το Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, λειτουργεί στο Ισόγειο του Κτηρίου ΑΧΕΠΑ.

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000