Συνοδοί Ασθενών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ/ΟΥ ΣΥΝΟΔΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

Εφόσον ο ασθενής επιθυμεί να απασχολήσει αποκλειστική/ο συνοδό, ενημερώνει το Γραφείο αποκλειστικών. Η υπεύθυνη νοσηλεύτρια βάρδιας αναλαμβάνει τη διαδικασία, για να ειδοποιηθεί η αποκλειστική/ος, ώστε να προσέλθει στο ωράριο (πρωινό, εσπερινό ή νυκτερινό) που έχει ζητήσει ο ασθενής.

Τηρείται λίστα αποκλειστικών συνοδών με τακτικούς και αναπληρωματικούς εφόσον προϋποθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια εργασίας από το Ι.Κ.Α μπλοκ αποδείξεων, πιστοποιητικό υγείας ανανεωμένο κάθε αρχή του έτους).

Όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία δικαιολογούν την απασχόληση νυκτερινής αποκλειστικής στους ασθενείς.

Για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία ο ασθενής χρειάζεται βεβαίωση από τον Διευθυντή της κλινικής στην οποία νοσηλεύεται, ότι «έχει ανάγκη» να χρησιμοποιήσει αποκλειστική.

Για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων, ο ασθενής προμηθεύεται την αντίστοιχη βεβαίωση του Ταμείου του από το γραφείο της προϊσταμένης της κλινικής πού νοσηλεύεται.

Το χρηματικό ποσό του ωρομισθίου καθορίζεται από το Υπουργείο Απασχόλησης. Ο ασθενής πρέπει να απαιτεί την απόδειξη πληρωμής από την αποκλειστική και εφόσον επικυρωθεί από την Γεν. Γραμματεία του Νοσοκομείου να την προσκομίζει στο ταμείο του.

Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα μεταξύ ασθενούς και αποκλειστικής μπορεί να απευθυνθεί στην Νοσηλεύτρια του γραφείου που είναι υπεύθυνη σε κάθε βάρδια για τις αποκλειστικές.

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000