Νοσηλευτικές Ειδικότητες

Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Υπεύθυνος

Πιστόλας Δημήτριος, Προϊστάμενος Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης

Προσωπικό

Καμπισιούλη Ευσταθία, Ντόγκα Βασιλική

Επικοινωνία

τηλ.:

213 204 1987, 213 204 1545

FAX:

213 204 1987

Ε-mail:

nosileftiki_eid@evaggelismos-hosp.gr

Νοσηλευτική Ειδικότητα Ψυχικής Υγείας

Προσωπικό

Καρκαλιώρης Γεώργιος, Μαγγούλια Πολυξένη

Επικοινωνία

τηλ.:

213 204 1987, 213 204 1545

FAX:

213 204 1987

Ε-mail:

nosileid.mentalhealth.evaggel@gmail.com

Δραστηριότητες

Η συμβολή του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» στη νοσηλευτική εκπαίδευση είναι αδιάλειπτη και διαχρονική, δεδομένου ότι στο νοσοκομείο μας λειτούργησε η πρώτη σε πανελλήνιο επίπεδο και τρίτη σε παγκόσμιο, νοσηλευτική σχολή το 1875. Η έναρξη των προγραμμάτων των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων τοποθετείται ουσιαστικά το 1974 (ΠΔ 632/30-09-1974, ΦΕΚ 272), ενώ με τη σημερινή τους μορφή λειτουργούν από το 1988, με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 106/25-2-88/Α4/203).

Από το εκπαιδευτικό έτος 1988-1989 , όπου και χρονολογείται η έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων Νοσηλευτικών ειδικοτήτων στο Νοσοκομείο μας , μέχρι και σήμερα , περισσότεροι από 550 νοσηλευτές έχουν παρακολουθήσει τα  προγράμματα  των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ,  Χειρουργικής- Παθολογικής και ειδικότητας Ψυχικής Υγείας. Κάντε κλίκ εδώ _ 40 Χρόνια Νοσηλευτικές Ειδικότητες _ ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός"

Τα τελευταία χρόνια και κάθε χρόνο ,  στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ », υλοποιούνται  τα προγράμματα Χειρουργικής ειδικότητας και ειδικότητας Ψυχικής Υγείας .

Σκοποί και οι αρμοδιότητες του Γραφείου Εκπαίδευσης αποτελούν:

 • Η υλοποίηση των προγραμμάτων της Νοσηλευτικής Χειρουργικής Ειδικότητας και Ειδικότητας  Ψυχικής Υγείας

 • Η εφαρμογή προγραμμάτων προσανατολισμού νεοδιοριζόμενου προσωπικού

 • Η υλοποίηση ενδονοσοκομειακών  εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις βαθμίδες του νοσηλευτικού προσωπικού

 • Η εποπτεία της  κλινικής-φροντιστηριακής άσκησης φοιτητών Νοσηλευτικών Σχολών τριτοβάθμιας (ΑΕΙ, ΤΕΙ) και μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης

 • Ο συντονισμός και η  εποπτεία της  πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων ΤΕΙ- ΑΕΙ κάντε κλικ εδώ- Βήματα Διαδικασίας Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ για την αίτηση κάντε κλικ εδώ

 • Ο συντονισμός και η εποπτεία  της  κλινικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών σε Νοσηλευτικά τμήματα  και Μονάδες  του Νοσοκομείου μας

 • Η διοργάνωση  επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων  ή σεμιναρίων  

 • Η διεκπεραίωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (επισκέψεις από εκπαιδευτικά ιδρύματα εσωτερικού- εξωτερικού κλπ).

 • Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού υγείας (νοσηλευτών, ιατρών, φαρμακοποιών, φυσιοθεραπευτών κλπ) του νοσοκομείου για την πραγματοποίηση μαθημάτων ή εισηγήσεων στα προγράμματα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων, καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα

 • Η ενημέρωση και συμμετοχή του νοσηλευτικού προσωπικού σε  σεμινάρια, συνέδρια ή ημερίδες συναφούς αντικειμένου

 • Η κατάρτιση, αλλά και εφαρμογή ερευνητικών πρωτοκόλλων νοσηλευτικού ενδιαφέροντος, τόσο ενδονοσοκομειακά, όσο και σε συνεργασία με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα ή υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας.

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Θέση

Το Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, λειτουργεί στον 6ο όροφο του Κτηρίου Σχολής Αδελφών.

Σύνδεσμοι (links/παραπομπές για άλλες ιστοσελίδες, ιστότοπους, έγγραφα κ.τ.λ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
« ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ , ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-20 »
ΈΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-20
Ενημερώνονται οι Νοσηλευτές/τριες και οι Επισκέπτες/τριες υγείας του Νοσοκομείου μας ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παρακολούθηση προγραμμάτων « ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ » για το 2019-2020 ξεκινά 2/07/2019 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 29/07/2019.
 Πληροφορίες: Ε. Καμπισιούλη – Β. Ντόγκα , 6ος όροφος, κτίριο «Οίκος Αδελφών » , Δευτέρα –Παρασκευή 07:00-15:00 , Τηλέφωνο : 213 2041987

Email: nosileftiki_eid@evaggelismos-hosp.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ _ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

Logo Ευαγγελισμός

 

Επικοινωνία

Email: info (@) evaggelismos-hosp.gr

  Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ.

  Τηλ. Κέντρο: 213 – 2041000